Navigáció

Közérdekű linkek

Farsang a Nyugdíjas Klubban

Farsang a Nyugdíjas Klubban Február első hétfőjén a Nyugdíjasklub megtartotta ez évi első klubnapját. A tagok meghallgatták és véleményezték a vezetőség tájékoztatóját az elmúlt év eseményeiről, valamint meghallgatták a klub pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót. Mint az a tájékoztatóból kiderült mozgalmas, érdekes eseményekkel teli év áll mögöttünk. Voltak kirándulások, virágkiállítás,Vácrátót, Gödöllő, fürdés a komáromi strandon. Tavasszal „elkísértük a patakhoz” a MORENÁT,, jártunk a Studenkánál. Szlovák misén vettünk részt Angyalföldön, vendégünk volt Feldhoffer Atya. Megtartottuk szokásos rendezvényeinket, nőnapot, anyák-napját, novemberben „Férfi-napot” tartottunk. Természetesen rész vettünk minden községi rendezvényen március 15; augusztus 20; szüreti napok, adventi vasárnapok, stb. Sorolhatnánk tovább, a lényeg azonban az, hogy jól érezzük magunkat együtt! Gazdálkodásunk alapját 50%-ban a befolyó tagdíjakból (3000 Ft/fő/év) és 50%-ban az Önkormányzat által nyújtott támogatás képezi. A Magyarországi Szlovákok Szövetsége, valamint az Országos Szlovák Önkormányzat által kiírt pályázatokon sikeresen szerepeltünk, ezzel is gyarapítva pénzeinket. A vezetőség beszámolói és az ez évi Munkaterv elfogadása után, - farsang lévén – siskát ettünk, melyet ügyes kezű asszonyaink sütöttek számunkra. Közben kirobbanó jókedvvel dalolva, táncolva zártuk a délutánt.

Nagy Mária
Nyugdíjas Klub vezetője

MAGYAR KULTÚRA NAPJA A KÖNYVTÁRBAN

MAGYAR KULTÚRA NAPJA A KÖNYVTÁRBAN Játékosan komoly szellemi vetélkedővel tisztelegtek a piliscsévi gyerekek és felnőttek a Magyar Kultúra Napja alkalmából, Himnuszunk és költője, Kölcsey Ferenc emléke előtt.

Felhívás a Piliscsévi Sport Egyesület támogatására

Tisztelt Lakosság!

 

A Piliscsévi Sport Egyesület a pályán történő edzésen kívül másfajta edzést is tervez.
Azok a játékosok, akik sérültek, könnyített edzéseken vesznek részt.
Ehhez az edzésmódhoz leginkább kondigépekre lenne szükség.

Tájékoztató a magán pálinkafőzés megváltozott szabályairól

Tájékoztató a magán pálinkafőzés megváltozott szabályairól

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2015. január 1-től módosult a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény. A módosítás érinti a magánfőzés szabályozását is.

A magánfőzés (saját fogyasztásra történő házi párlatfőzés sajt tulajdonú desztilláló-berendezésen) szabályozása több tekintetében változik.

Magánfőző az a személy, aki saját tulajdonú gyümölcsből, saját tulajdonú eszközzel (legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztilláló-berendezéssel) párlatot állít elő, legfeljebb 50 liter mennyiségig. A magánfőző desztilláló-berendezésének bejelentésével kapcsolatban és a magánfőzésnél az adóbevallással és az adó megfizetésével kapcsolatos eljárásban 2015. január 1-től az önkormányzati adóhatóság jár el.

A magánfőzéshez továbbra sem kell engedélyt kérni, de a magánfőzésre szolgáló desztilláló-berendezés tulajdonszerzését be kell jelenteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz. A bejelentés határideje:

- a tulajdonszerzést követő 15 napon belül, illetve

- 2015. január 1-ét megelőző tulajdonszerzés esetén 2015. január 15.

A bejelentés a következő adatokat tartalmazza: a magánfőző nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a desztilláló-berendezés tulajdonszerzésének időpontját, annak űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét.

A saját fogyasztás céljából előállított magánfőzött párlat adómentessége megszűnik 2015. január 1-től. Az előállított magánfőzött párlat adója évi 1000 forint, amelyet a magánfőző fizet meg és vall be az önkormányzati adóhatósághoz. Mind a bevallás, mind a befizetés határideje: a tárgyévet követő év január 15.

2015-től a magánfőzésre vonatkozó kedvezményes szabályokat csak a gyümölcstermelő magánszemélyek alkalmazhatják, ezért az adóbevallásban nyilatkozni kell arról is, hogy a magánfőző rendelkezik gyümölcstermő területtel.

Amennyiben a magánfőző tárgyévben nem állított elő párlatot a berendezésen, nem keletkezik adóbevallási és adófizetési kötelezettsége.

A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat kizárólag alkoholtermék-adóraktár részére értékesíthető. Ebben az esetben, vagy ha a magánfőző az általa előállított párlattal versenyen kíván részt venni, a desztilláló-berendezés tulajdonszerzésének bejelentéséről, valamint a párlat után megfizetett adóról az önkormányzati adóhatóság igazolást ad ki, ami igazolja a párlat eredetét.

Az 50 literes mennyiségi korlát túllépése esetén haladéktalanul bejelentést kell tenni a vámhatósághoz és a párlatot a vámhatósággal egyeztetett módon meg kell semmisíteni. A bevalláshoz szükséges nyomtatvány letöltéséhez keresse fel a www.piliscsev.hu oldalt, valamint személyesen átvehető a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán.

 

Baumstark Tiborné jegyző

November 29-én, a Nemzeti Művelődési Intézet és a piliscsévi Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár közös programjaként megrendezett Helyi-ÉRTÉK-TÁR délután című rendezvény igazi élménytárrá nőtte ki magát. Annál is inkább, mivel a rendkívül változatos, gazdagon színes kínálatú eseményt meglehetősen szép számmal látogatták meg az érdeklődők.
Kéktúra vándorlás

Emlékeztek még a „Másfélmillió lépés Magyarországon” című filmsorozatra? Abban Rockenbauer Pál és csapata egy biciklikereket tolva járta végig az Országos Kéktúrát (OKT). Később a folytatásban az Országos Kék kör többi részét is.

Piliscsévi Lövész Sportegyesület – évzáró sikerek

Eredményes versenyszezon után egyesületünk versenyzői az év vége felé is kiváló eredményeket produkálnak.

Oldalak

Pinizsi | Horváth | Zoltán

PCsev Design, Supervisor by ES-World

Copyright © 2012. All Rights Reserved.