Széchényi

Navigáció

Közérdekű linkek

PILISI ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK KÖZÖSSÉGE

Piliscsévi "Aranykapu" Egységes Óvoda-Bölcsőde

 

2519 Piliscsév, Jubileum tér 1.
Tel/fax:  33/555-203 email:  ovoda@piliscsev.hu 

 

Az óvoda 1080 m2-es területű, 1982-ben átadott összkomfortos épülete 4400 m2-es füves, egyenes, sima talajú udvaron helyezkedik el. Fából készült játékok, homokozók biztosítják gyermekeink játéklehetőségeit.

Tág tere lehetőséget ad a szabad mozgásra, a gyermekcsoportok elkülönítésére.

 

Az Óvodai nevelés országos alapprogramja, a Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés irányelve alapján, valamint Nagy Jenőné: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel című választható óvodai program adaptálásával készítettük el a Helyi óvodai nevelési programunkat, melyet 1999-ben vezettünk be.

 

Alapvető célunk a nemzetiségi kultúra ápolása, a szlovák nyelvhez való szoktatás, a nyelv megszerettetése, a hagyományok továbbörökítése, különösen az irodalom, az ének – zene, és manuális tevékenységek által.

Megfelelő nyelvi környezetet biztosítunk az egész nap folyamán, óvónő, dada használja a szlovák nyelvet! A családokkal együttműködve erősítjük a néphagyományőrzést, helyi szokások megtartását.

  • A tervezésnél figyelembe vesszük a gyermekek életkori sajátosságait, a csoport összetételét, képességszintjüket. A gyermekek értik a szlovák nyelven megfogalmazott kifejezéseket; képesek a testápolási, öltözködési, étkezési eszközöket két nyelven megnevezni. Értik és használják a tanult udvariassági formákat.
  • A minden évben visszatérő ünnepek végig kísérik életünket. Ismerjék a néphagyomány eredetét, hogy bele tudják élni magukat az ünnep hangulatába. Minden ünnephez kapcsolódjon ének, vers, mondóka. A kisebbek csak óvodán belül vesznek részt a jeles napokon, míg a nagyobbak a községi rendezvényeken is (Falunap, Falukarácsony, Idősek napja).
  • Ismerjék falunk múltját, régi, népi hagyományait.(Tájház látogatása) Ismerjék meg a kisebbség népviseletét, szívesen képviseljék azt.

A szlovák nemzetiségi nyelvoktatásban több mint 50 éves múltra tekinthetünk vissza.

 

Az óvodáskor végére az alábbiakat szeretnénk elérni.

Egészséges, harmonikus személyiségfejlesztést, a gyermek testi fejlődésének elősegítését, stabil egészségügyi szokásrendszert és az egészséges életvitel iránti igény megalapozását.

 

Törekszünk az egyéni értékek kibontakoztatására, erkölcsi tulajdonságok fejlődésének elősegítésére, érdeklődő, kíváncsi, az új iránt fogékony, sokoldalú kreatív személyiség fejlesztésére.

 

Törekszünk arra, hogy minden gyermek sokat és jól játsszon, vegyen részt a közös játékokban.(Tartalmas szerepjáték, szabályjáték, kreatív építményeket hozzon létre stb.)

A játék segítségével a gyermek megismeri környezetét, tapasztalatokat szerez érzékeléssel, mozgással, érzelmileg és értelmileg.

A játékban folyamatosan gyakorolják az egymáshoz való alkalmazkodást, együttműködést és a kölcsönös kommunikációt. E folyamat közben közelivé és elfogadhatóvá válnak a viselkedési szabályok.

 

Biztosítjuk a természetes mozgáskedv fenntartását, a mozgásigény kielégítését, a rendszeres mozgás megszerettetését, az egészséges életvitel megalapozását. Jó alapot szolgál ehhez jól felszerelt óvodánk tornaterme, tágas füves udvara.

A gyermekek önkéntes munkakedvére, aktivitásra építve, sokszínű, folyamatos munka jellegű tevékenységet biztosítunk. Értékteremtő együttműködési képességeket fejlesztünk.

A természeti és társadalmi környezet iránt érzékeny és fogékony, természetet szerető gyermekeket nevelünk, környezetbarát szemléletet formálunk.

 

Biztosítjuk a matematikai beállítódást, a szemlélet megalapozását és matematikai érdeklődés felkeltését.

Vizuális nevelésük esztétikus környezetben valósul meg, a feltételek folyamatos biztosításával, a gyermeki élmény gazdagításával a tér, forma, színképzet, képi gondolkodás, önkifejezés fejlődésének elősegítése.

Az esztétikai érzékenység, a szép iránti nyitottság alakítása.

 

Pinizsi | Horváth | Zoltán

PCsev Design, Supervisor by ES-World

Copyright © 2012. All Rights Reserved.