Széchenyi pályázatok

Body: 

 
Kedvezményezett: Piliscsév Község Önkormányzata

Projekt címe: Bölcsődebővítés Piliscséven

Támogatás összege: 139 999 938 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00004

Projekt helyszíne: 2519 Piliscsév, Jubileum tér 1., hrsz. 280/2

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.03.28.

Piliscsév Község Önkormányzata közel 140 MFt, 100%-os finanszírozású, Európai Uniós forrásból származó támogatást nyert el a bölcsődei kapacitás bővítésére a településen.

 

A Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-bölcsőde jelenleg három óvodai és egy bölcsődei csoporttal működik. A lakosságszám növekedésével párhuzamosan a 0-3 éves korosztály létszáma is emelkedik a községben, és egyre több kisgyermekes szülő tér vissza a munka világába, így a meglévő 14 férőhely már nem elegendő a bölcsődei ellátás iránti igények kielégítésére.

A helyzet orvoslása érdekében Piliscsév Község Önkormányzata a projekt keretében a Jubileum tér 1. szám alatt található óvoda és bölcsőde épületét kívánja bővíteni, hogy egy új bölcsődei csoportot indíthasson.

A meglévő épületen végigfutó közlekedő folyosóra kapcsolódnak a fő funkciók. Ennek a közlekedő sávnak a meghosszabbításával az épület észak-nyugati sarkában lévő bölcsődei csoport mellett jön létre az új, 14 férőhelyes csoportszoba és annak kiszolgáló helyiségei. A tervezett átalakítás során az új épületrészben önálló bölcsődei bejárat készül, így biztosítva az óvodai funkciótól elválasztott bejáratot.

A támogatásból a kivitelezés mellett bútorok és játékok beszerzésére is sor kerül a bölcsőde számára. A kapcsolódó egyéb költségekkel és szolgáltatásokkal együtt a projekt teljes költségvetése majdnem 140.000.000 Ft.

A projekt eredményeképpen javul a piliscséviek bölcsődei szolgáltatásokhoz való hozzáférése, további 14 kisgyermek nevelkedhet modern, minőségi környezetben egészséges testi és szellemi fejlődésének elősegítése, képességeinek kibontakoztatása érdekében.

A projekttel kapcsolatos főbb események: 1. 2022 márciusában aláírta az Önkormányzat a Támogatási Szerződést. 2. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2023 februárjában az Önkormányzat aláírta a PELAPROJECT Kft.-vel a bölcsődebővítés kivitelezésére vonatkozó vállalkozási szerződést. 3. Az Önkormányzat 2023. március 1-jén tartotta a projekt ünnepélyes nyitó rendezvényét. 4. 2023. július elején a kivitelezés 25%-on állt. 5. 2023 augusztusában elérte az 50%-os készültséget az új bölcsődei szárny kivitelezése.

 

 

 

Csatolmány: 
Csatolmány: 
Body: 

Kedvezményezett neve: Piliscsév Község Önkormányzata
Projekt címe: Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Piliscséven
Projekt azonosító száma: TOP-4.2.1-15-KO1-2016-00007
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.09.30.
A támogatás összege: 60 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100% 

A projekt tartalmának bemutatása:

A Piliscséven működő szociális alapszolgáltatások fenntartója a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás. A házi segítségnyújtást, az étkeztetési szolgáltatást és a nappali ellátást a Társulás keretei között működő Dorog és térsége Szociális Alapellátó Szolgálat, a családsegítő szolgáltatást pedig a Dorog és térsége Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosítja.

Piliscsév Község Önkormányzata a szociális alapellátás feladatait jelenleg az Iskola u. 10. szám alatt található leromlott állapotú, a jogszabályi előírásoknak nem megfelelő épületben látja el, a családsegítő szolgálat pedig az óvodában, külön irodahelyiségben működik.

Az Önkormányzat célja, hogy a vissza nem térítendő európai uniós támogatásból a Hősök tere 9. szám alatt található funkcióját vesztett, használaton kívüli épület átalakításával, akadálymentesítésével, a szükséges bútorok, berendezések, valamint gépjárművek beszerzésével létrehozza a piliscsévi Szociális Alapellátó Központot.

A fejlesztésnek köszönhetően a településen a szolgáltatások egy helyen működnek majd, azok mindenki számára egyenlő eséllyel elérhetővé válnak, továbbá a munkatársak kulturált, kellemes körülmények között végezhetik feladataikat, fogadhatják az ügyfeleket.

 

Pinizsi | Horváth | Zoltán

PCsev Design, Supervisor by ES-World

Copyright © 2012. All Rights Reserved.