Előterjesztések

Dátumnövekvő sorrend Cím Fájl
2024/03/26 Előterjesztések Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024.03.26-i ülésére PDF ikon 1. Előterjesztés Két ülés közötti beszámoló.pdf
PDF ikon 2. Előterjesztés a településfejlesztési terv módosításáról.pdf
PDF ikon 2. Előterjesztés HÉSZ módosító rendelet tervezet.pdf
PDF ikon 2. Előterjesztés melléklete - záró szakmai vélemény_173_2024 ai.pdf
PDF ikon 3. Előterjesztés TAK módosításhoz.pdf
PDF ikon 4. Előterjesztés Egységes szerkezetű Alapító okirat óvoda.pdf
PDF ikon 4. Előterjesztés Óvoda Alapító okiratának Módosítására.pdf
PDF ikon 4. Előterjesztés Óvoda Módosító okirata 28 fő (bölcsőde létszámbővítés).pdf
PDF ikon 5. Előterjesztés Az óvodai beiratkozás rendjéről.pdf
PDF ikon 5. Előterjesztés melléklete Hirdetmény óvodai beiratkozásról 2024..pdf
PDF ikon 5. Előterjesztés melléklete Óvodai-bölcsődei jelentkezési lap 2024_2025..pdf
PDF ikon 6. Előterjesztés KBMHK beszámoló 2023..pdf
PDF ikon 6. Előterjesztés KBMHK és Könyvtár Munkaterve 2024..pdf
PDF ikon 6. Előterjesztés Könyvtár beszámoló 2023..pdf
PDF ikon 6. Előterjesztés Könyvtár Munkaterv 2024..pdf
PDF ikon 7. Előterjesztés DTKT 2023. évi beszámolója.pdf
PDF ikon 8. Előterjesztés Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatáshoz.pdf
PDF ikon 9. Előterjesztés Iskola utcai járdaépítés.pdf
PDF ikon 9. Előterjesztéshez - Iskola utcai járda felújítás - Ajánlattételi felhívás.pdf
PDF ikon 10. Előterjesztés melléklete - Micskei Imréné földfelajánlás.pdf
PDF ikon 10. Előterjesztés Micskei Imréné földfelajánlásához.pdf
PDF ikon 11. Egyebek napirendi ponthoz - veszélyes fák felülvizsgálata - tájékoztató.pdf
PDF ikon 11.1. Előterjesztés a Piliscsévi Általános Iskola átszervezéséről.pdf
PDF ikon 11.1. Előterjesztés melléklete - a Piliscsévi Ált. Iskola intézményi átszervezése - véleménykérés.pdf
PDF ikon 11.2. Előterjesztés a fogorvosi ügyeleti díj változásáról.pdf
PDF ikon 11.3. Előterjesztés ebrendészeti díj módosításáról 2024..pdf
PDF ikon 11.4. Előterjesztés Helyiség bérleti szerződés felmondás Urbanics u. 2..pdf
PDF ikon 11.5. Előterjestzés melléklete - térkép - Dr. Garliczy Anna Lili.pdf
PDF ikon 11.5. Előterjesztés Dr. Garliczky Anna Lili ingatlanügye.pdf
PDF ikon 11.5. Előterjesztés melléklete - tulajdoni lapok, szerződés-tervezet.pdf
PDF ikon 11.6. Egyebek - Tájékoztató vagyonnyilatkozatok leadásáról.pdf
PDF ikon 11.7. Előterjesztés Piliscsév Község Önk_Vodafone Ajánlat_2024.03.14.pdf
2024/02/29 Előterjesztések Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024.02.29-i ülésére PDF ikon 1. Előterj. melléklete Árajánlat Suzuki S-Cross.pdf
PDF ikon 1. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú személygépjármű beszerzéséről.pdf
PDF ikon 1. Előterj. melléklete Groupama Biztosító sérült szgk. értéke.pdf
PDF ikon 1. Előterj. melléklete Merkantil Bank gépjármű finanszírozási ajánlat.pdf
PDF ikon 1. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú személygépjármű beszerzéséről.pdf
PDF ikon 2. Előterjesztés melléklete - fotók.pdf
PDF ikon 2. Előterjesztés Vis maior benyújtás Iskola u. 10..pdf
PDF ikon 3. Előterjesztés TAK módosításhoz.pdf
2024/02/14 Előterjesztések Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024.02.14-i ülésére PDF ikon 1. Előterjesztés lezáró határozatok KÉ és PE.pdf
2024/02/06 Előterjesztések Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024.02.06-i ülésére PDF ikon 1. Előterjesztés Két ülés közötti beszámoló.pdf
PDF ikon 2. Előterjesztés 2024. évi eredeti EI. - Közös Hivatal Önkormányzatonként.pdf
PDF ikon 2. Előterjesztés 2024. évi eredeti EI. - Művház.pdf
PDF ikon 2. Előterjesztés 2024. évi eredeti EI. - Óvoda-Bölcsőde.pdf
PDF ikon 2. Előterjesztés 2024. évi eredeti EI. - Önkormányzat Piliscsév.pdf
PDF ikon 2. Előterjesztés 2024. Költségvetés szöveges indoklás.pdf
PDF ikon 2. Előterjesztés adósságot keletkeztető jogügylet Piliscsév.pdf
PDF ikon 2. Előterjesztés Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének rendelet-tervezete.pdf
PDF ikon 2. Előterjesztés Költségvetési rend.mellékletei 2024.pdf
PDF ikon 3. Előterjesztés a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításához.pdf
PDF ikon 3. Előterjesztés Településkép védelméről szóló módosító rendelet-tervezet.pdf
PDF ikon 4. Előterjesztés a fiatal házasok első lakáshoz jutásának elősegítéséről szóló rendelet mód..pdf
PDF ikon 4. Rendelet tervezet fiatal házasok első lakáshoz jutásának.pdf
PDF ikon 5. Előterjesztés a polgármester 2024. évi cafetéria juttatásának megállapításáról.pdf
PDF ikon 6. Előterjesztés a polgármester szabadságolási ütemterve.pdf
PDF ikon 7. Előterjesztés az önkormányzat 2024. évi közbeszerzési terve.pdf
PDF ikon 8. Előterjesztés - óvoda nyári zárva tartás határozati javaslat.pdf
PDF ikon 8. Előterjesztéshez - óvoda nyári zárva tartása.pdf
PDF ikon 9.1 Egyebek napirendi ponthoz - ált. iskolai felvételi körzethatár kijelölése.pdf
PDF ikon 9.1 Egyebek napirendi ponthoz - ált. iskolák felvételi körzetei.pdf
PDF ikon 9.2 Egyebek napirendi ponthoz - Bendur Judit Katalin igazgatói megbízása.pdf
PDF ikon 9.3 Egyebek napirendi ponthoz - szlovákiai vendégtanár lakhatásának támogatása.pdf
PDF ikon 9.4 Egyebek napirendi ponthoz - Pince ÉT - 1.2.1 Alaprajzok - tervezett állapot.pdf
PDF ikon 9.4 Egyebek napirendi ponthoz - Pince ÉT - 1.6.1 Látványterv.pdf
2024/02/01 Előterjesztések Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024.02.01-i ülésére PDF ikon 1. Előterjesztés melléklete szakértői vélemény.pdf
PDF ikon 1. Előterjesztés melléklete vismaior fotók Kálvária tf 2023.12..pdf
PDF ikon JKV_KT_2024.02.01..pdf
2023/12/29 Előterjesztések Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023.12.29-i ülésére PDF ikon 1. Eloterjesztes_HESZ_szabalyozasi_terv_elfogadasarol.pdf
PDF ikon 1. Előterjesztéshez zaro szakmai velemeny_118_2023 ai.pdf
2023/11/28 Előterjesztések Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023.11.28-i ülésére PDF ikon 1. Előterjesztés Két ülés közötti beszámoló.pdf
PDF ikon 2. Előterjesztés téli igazgatási szünet elrendeléséről.pdf
PDF ikon 3. Előterjesztés Étkezési térítési díjakról szóló rendelet módosítása.pdf
PDF ikon 3. Előterjesztéshez Étkezési térítési díjakról szóló módosító rendelet tervezet.pdf
PDF ikon 4. Előterjesztés Térségi Szociális Alapell. rendelet mód. 2023.12..pdf
PDF ikon 4. Előterjesztéshez Térségi Szoc. Alapell. 10-2012 rendelet_módosítás.pdf
PDF ikon 5. Előterjesztés Beszámoló a hivatal munkájáról 2023..pdf
PDF ikon 6. Előterjesztés a helyi adókról szóló beszámoló.pdf
PDF ikon 7. Előterjesztés 2024. évi belső ellenőrzési terv elfogadása.pdf
PDF ikon 7. Előterjesztéshez Belső ellenőrzési terv Piliscsév 2024..pdf
PDF ikon 8. Előterjesztés Éves összesített közbeszerzési terv módosítása.pdf
PDF ikon 9. Előterjesztés Településrendezési terv. mód. Főép. feljegyzés + indító hat..pdf
PDF ikon 10. Előterjesztés az önkormányzat 2024. évi ülés- és munkaterve.pdf
PDF ikon 11. Előterjesztés Az önkormányzat 2024. évi rendezvényterve.pdf
PDF ikon 12. Előterjesztés HVB tagok megválasztása.pdf
PDF ikon 13.1 Előterjesztés Haulik Emese haszonbér kérelem.pdf
PDF ikon 13.2 Egységes szerkezetű Alapító okirat óvoda.pdf
PDF ikon 13.2 Óvoda módosító okirat.pdf
PDF ikon 13.2 Előterjesztés óvoda Alapító okiratának módosítására.pdf
PDF ikon 13.3 BB Jkv-döntési javaslat 2023.11.27..pdf
PDF ikon 13.3 Határozati javaslat közbeszerzési eljárás lezárásáról.pdf
PDF ikon 13.3 DÖNTÉSI ZÁRADÉK hőszivattyú, tűzjelző rendszer közbeszerzéséhez.pdf
PDF ikon 13.4 Előterjesztés GDF Felújítási-pótlási terv módosítása.pdf
PDF ikon 13.4 melléklet 1. Leányvár szvt teljes levegőztető rendszer felújítása.pdf
PDF ikon 13.4 melléklet 2. Leányvár szvt mérőakna felújítása.pdf
PDF ikon 13.4 melléklet 3. Leányvár szvt vezérlőszekrény felújítása.pdf
PDF ikon 13.4 melléklet 4. Leányvár szvt rácsgépház felújítása.pdf
PDF ikon 13.4 melléklet 5. Piliscsév Kesztölci Iskola út csatorna rekonstrukció.pdf
PDF ikon 13.4 melléklet 6. Leányvár végátemelő gépészeti felújítás.pdf
PDF ikon 13.4 melléklet 7. Leányvár Vasudvar villamos szekrény pótlása.pdf
PDF ikon 13.4 melléklet 8. Kesztölc átemelők villamos felújításai.pdf
PDF ikon 13.4 melléklet 9. Leányvár szennyvíztelep biológiai medence felújítása céltartalékok képzés.pdf
PDF ikon 13.4 Piliscsév szv_felújítási-pótlási tervrész 2023-2037 GFT módosítása.pdf
2023/10/31 Előterjesztések Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023.10.31-i ülésére PDF ikon 1. Előterjesztés Két ülés közötti eseményekről szóló beszámoló.pdf
PDF ikon 2. Előterjesztés 2023 II.sz mód Költségvetés szöveges.pdf
PDF ikon 3. Előterjesztés 0150 hrsz-ú önkormányzati út elnevezése - Eszperantó sétány.pdf
PDF ikon 4. Előterjesztés Óvoda éves munkaterve 2023-2024..pdf
PDF ikon 5. Előterjesztés Juhászné Somogyi Éva Anikó intézményvezető kötelező óraszám mentesítése.pdf
PDF ikon 6. Előterjesztés Rendezési terv záró véleményezés.pdf
PDF ikon 7. Előterjesztés Vogyeraczki Márton első lakáshoz jutás tám. kérelem.pdf
PDF ikon 8.1 Előterjesztés Bujdosó József ingatlanvásálási kérelme 2040_16 hrsz..pdf
PDF ikon 8.1 Előterjesztés melléklete - értékelés Piliscsév 2040_16 hrsz..pdf
PDF ikon 8.2 Előterjesztés Dimitrov László ingatlanvásálási kérelme 1500, 1501 hrsz..pdf
PDF ikon 8.2 Előterjesztés melléklete - értékelés Piliscsév 1500 hrsz..pdf
PDF ikon 8.2 Előterjesztés melléklete - értékelés Piliscsév 1501 hrsz..pdf
PDF ikon 8.3 Szerződés tervezet Simon István.pdf
2023/10/10 Előterjesztések Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023.10.10-i ülésére PDF ikon 3. Előterjesztés Síkosságmentesítési szerződés tervezet.pdf
PDF ikon 4. Előterjesztés Vízépítési közművesítési hozzájárulás.pdf
2023/09/26 Előterjesztések Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023.09.26-i ülésére PDF ikon 1. Előterjesztéshez - szlovákiai vendégtanár - tájékoztató.pdf
PDF ikon 2. Előterjesztés A temetőről és a temetkezésről szóló rendelet felülvizsgálatához.pdf
PDF ikon 2. Előterjesztéshez - szakmai iránymutatás temető rendelethez.pdf
PDF ikon 2. Előterjesztéshez Temetőkről szóló módosító rendelet tervezet.pdf
PDF ikon 3. Előterjesztés szociális rendelet módosító rendelet tevezete.pdf
PDF ikon 3. Előterjesztés Szociális tárgyú rendeletek felülvizsgálata.pdf
PDF ikon 3. Előterjesztéshez - szakmai iránymutatás szociális rendelethez.pdf
PDF ikon 4. Előterjesztés a közterület használtáról szóló rendelet felülvizsgálatához.pdf
PDF ikon 5. Előterjesztés DTKT társulási megállapodás mód..pdf
PDF ikon 6. Előterjesztés 2024-2038 Gördülő fejlesztési terv módosítása.pdf
PDF ikon 7. Előterjesztés Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat.pdf
PDF ikon 8. Előterjesztés Családorvosi beszámoló Piliscsév 2023..pdf
PDF ikon 9. Előterjesztés - Védőnői beszámoló 2022.pdf
PDF ikon 10. Előterjesztés Szikszai János, Szikszai Krisztina első lakáshoz jutás tám. kérelem.pdf
PDF ikon 11.1. előterjesztés 4502 hrsz-ú pince megvásárlása Limbek Köllner László.pdf
PDF ikon 11.2. előterjesztés Kökény Mihály térkövezés, utólagos önkormányzati hozzájárulás kérése.pdf
PDF ikon 11.2. előterjesztéshez melléklet - Kökény Mihály térkövezés utólagos hozzájárulás.pdf
PDF ikon 11.3. előterjesztés közvilágítás elhelyezés Petőfi utca 31-33. között.pdf
PDF ikon 11.4. előterjesztés - Óvoda gépészet.pdf
PDF ikon 11.4. előterjesztéshez melléklet - Óvoda módszertani szakértő szakvéleménye.pdf
PDF ikon 11.5 előterjesztéshez Piliscsév napelem átnézeti térkép.pdf
PDF ikon 11.5 előterjesztéshez Tervezési szerződés tervezet - Istar, Cololine.pdf
PDF ikon 11.5. előterjesztéshez tulajdoni lap 080_52 hrsz.pdf
2023/09/14 Előterjesztések Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023.09.14-i ülésére PDF ikon 1. Előterjesztés Vis maior önerő.pdf
PDF ikon 1. Előterjesztéshez melléklet - fotók.pdf
PDF ikon 1. Előterjesztéshez melléklet - szakértői vélemény.pdf
2023/09/14 Előterjesztések Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023.09.14-i ülésére PDF ikon 1. Előterjesztés Vis maior önerő.pdf
PDF ikon 1. Előterjesztéshez melléklet - fotók.pdf
PDF ikon 1. Előterjesztéshez melléklet - szakértői vélemény.pdf
2023/07/03 '.előterjesztéshez-Döntési záradék 2023.07.03 PDF ikon 1. előterjesztéshez - Döntési záradék.pdf
2023/06/27 Előterjesztések Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023.06.27-i ülésére PDF ikon 1. Előterjesztés Fekete Zoltán kérelme napelempark elvi hozzájárulása.pdf
PDF ikon 1. Előterjesztés Fekete Zoltán melléklet- térkép másolat.pdf
PDF ikon 2. Előterjesztés két ülés közötti beszámoló.pdf
PDF ikon 3. Előterjesztés HÉSZ rendelet tervezet 2023..pdf
PDF ikon 3. Előterjesztés Rendezési terv felülvizsgálat véleményezési szakasz lezárása.pdf
PDF ikon 3. napirendi ponthoz - Jegyzőkönyv véleményeltérésekről (2. melléklet).pdf
PDF ikon 3. napirendi ponthoz Egyeztető tárgyalás összehívását megalapozó vélemények és tervezői válaszok 1. melléklet.pdf
PDF ikon 4. Előterjesztés hulladékgazdálkodási rendelet hatályon kívül helyezéséről.pdf
PDF ikon 5. Előterjesztés Dorogi Szociális Szolg. Központ Családsegítő beszámoló 2022..pdf
PDF ikon 6. Előterjesztés első lakáshoz jutási támogatási kérelem Vogyeraczki Zsolt.pdf
PDF ikon 7. Egyebek napirendi ponthoz - Polgármester jutalmazása.pdf
PDF ikon 7. Egyebek napirendi ponthoz Csőke Judit Béke utca 28. sz. ingatlan felajánlása megvételre.pdf
2023/05/23 Előterjesztések Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. május 23-i rendkívüli testületi ülésére PDF ikon 1. Előterjesztés két ülés közötti beszámoló.pdf
PDF ikon 2. előterjesztés 2022. III. sz. EI. mód. és beszámoló szöveges.pdf
PDF ikon 2. előterjesztés a Közös Hivatal 2022. III. előir. módosításáról, zárszámadásáról.pdf
PDF ikon 2. napirendhez 6-2023. (V.23.) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról.pdf
PDF ikon 2. napirendhez 7-2023. (V.23.) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról.pdf
PDF ikon 3. előterjesztés Költségvetés szöveges 2023. évi I. sz. előir. mód..pdf
PDF ikon 3. napirendhez 8-2023. (V.23.) Az önkormányat 2023. évi költségvetésének módosításáról.pdf
PDF ikon 4. előterjesztés az önkormányzat 11-2019. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításához.pdf
PDF ikon 4. napirendhez 9-2023. (V.24.) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosításáról.pdf
PDF ikon 5. napirendhez 10-2023. (V.24.) közterület elnevezéséről és megváltoztatásra irányuló kezdeményezésről.pdf
PDF ikon 6. előterjesztés az éves összesített belső ellenőrzési jelentéshez.pdf
PDF ikon 7. napirendhez Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi beszámolója.pdf
PDF ikon 8. napirendhez Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása.pdf
PDF ikon 9. Egyebek - 1. Naperőmű Park létesítése előterjesztés.pdf
PDF ikon 9. Egyebek - 1. Naperőmű Park létesítésere alkalmas területek - földkönyvből tulajdonjog melléklet.pdf
PDF ikon 9. Egyebek - 1. Naperőmű Park térkép.pdf
PDF ikon 9. Egyebek - 2. Dimitrov László ingatlanvásárlási kérelme 4111 hrsz előterjesztés.pdf
PDF ikon 9. Egyebek - 2. Dimitrov László földkönyv melléklet.pdf
PDF ikon 9. Egyebek - 2. Dimitrov László, térkép melléklet.pdf
PDF ikon 9. Egyebek - 3. Dr. Bába András ingatlanvásárlási kérelme 4201, 4204 hrsz előterjesztés.pdf
PDF ikon 9. Egyebek - 3. Dr. Bába András térkép és tulajdoni lap.pdf
PDF ikon 9E28DB~1.PDF
PDF ikon 9. Egyebek - 4. 4502 hrsz présház térkép.pdf
PDF ikon 9. Egyebek - 5. Magyar Falu melléklet.pdf
PDF ikon 9. Egyebek - 5. Magyar Falu Program ingyenes földfelajánlás előterjesztés.pdf
PDF ikon 9. Egyebek - 6. Szivek Péter földkönyv.pdf
PDF ikon 9. Egyebek - 6. Szivek Péter ingatlanügye 042_10 hrsz..pdf
PDF ikon 9. Egyebek - 7. Magyar Falu Program járda felújítás (Iskola utca) előterjesztés.pdf
PDF ikon 9. Egyebek - 8. Békepárti határozat - Szita Károly levél.pdf
PDF ikon 9. Egyebek - 8. Békepárti határozat.pdf
PDF ikon 9. Egyebek - 9. Fekete Ferenc 080_62 hrsz ingatlan vásárlási kérelme előterjesztés.pdf
2023/03/28 Előterjesztések Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. március 28-i ülésére PDF ikon 1. Előterjesztés két ülés közötti beszámoló.pdf
PDF ikon 2. Előterjesztés 4-2023. (III.29.) A szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 3-2018. (IV.25.) önk. r. módosításáról.pdf
PDF ikon 2. Előterjesztés szociális rendelet módosításáról, új szociális rendelet elfogdásáról.pdf
PDF ikon 3. Előterjesztés 5-2023. (III.29.) 75 év felettiek, gyermek születése, beiskolázási támogatásról.pdf
PDF ikon 4. Előterjesztés A Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár alapító okirat módosításáról.pdf
PDF ikon 4. Előterjesztés Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár -Módosítással Egységes szerkezetű Alapító Okirat-tervezet.pdf
PDF ikon 5. Előterjesztés Hirdetmény Óvodai beiratkozásról 2023..pdf
PDF ikon 5. Előterjesztéshez Óvodai jelentkezési lap 2023-2024..pdf
PDF ikon 6. Előterjesztés szociális célú tüzelő támogatás.pdf
PDF ikon 7. Előterjesztés Dimitrov László ingatlanvásárlási kérelme 4112 hrsz.pdf
PDF ikon 7. Előterjesztés Gera Tímea székhely létesítési kérelme.pdf
PDF ikon 7. Előterjesztés Tejút kft. szerződés módosítása.pdf
PDF ikon 7. Előterjesztéshez Dimitrov László,melléklet földkönyv, térkép.pdf
PDF ikon 7. Előterjesztéshez e.v._szekhely_nyilatkozat.pdf
PDF ikon 7. Előterjesztéshez Jámbor Anikó felajánlás 2023.pdf
PDF ikon 7. Előterjesztéshez Nebehaj Rudolfné felajánlás 2023.pdf
PDF ikon 7. Előterjesztéshez Tejút Kft. melléklet (Földhivatali határozat, térkép másolat).pdf
PDF ikon 7. napirendi ponthoz határozati jav. Jámbor Anikó ingatlan felajánlása.pdf
PDF ikon 7. napirendi ponthoz határozati jav. Nebehaj Rudolfné ingatlan felajánlása.pdf
PDF ikon 7. Nebehaj Rudolfné, Jámbor Anikó ingatlanfelajánlás térkép.pdf
PDF ikon 7. Nyilatkozat székhely kormányhivatal felé történő bejelentéshez.pdf
2023/02/28 Előterjesztések Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. február 28-i ülésére PDF ikon 1. előterjesztés két ülés közötti beszámoló.pdf
PDF ikon 1. előterjesztéshez tájékoztató (Octopus végelszámolás).pdf
PDF ikon 2. előterjesztés a temetőről és a temetkezésről szóló 3-2023. (III.1.) önkormányzati rendelet-tervezete.pdf
PDF ikon 2. előterjesztés a temetőről és a temetkezésről szóló rendelet felülvizsgálatához.pdf
PDF ikon 3. előterjesztés Gépjárművek igénybevételének és használatának szabályzata.pdf
PDF ikon 3. előterjesztés Kiküldetési szabályzat módosítása.pdf
PDF ikon 3. előterjesztés számviteli szabályzatok módosítása.pdf
PDF ikon 4. előterjesztés 2023. évi éves összesített közbeszerzési terv módosítása.pdf
PDF ikon 5. előterjesztés az óvoda tetőfelújítás építési beruházás beszerzéséről.pdf
PDF ikon 6. előterjesztés Óvoda épület felújítása előterjesztés kivitelező kiválasztásáról.pdf
PDF ikon 6. előterjesztéshez AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÓVODA TETŐJAVÍTÁS ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS BESZERZÉSÉRE.pdf
PDF ikon 6. előterjesztéshez Óvoda tetőfelújítás árajánlat Eszter Invest Bau. Kft..pdf
PDF ikon 6. előterjesztéshez Óvoda tetőszigetelés árajánlat Balogh Szig-Bád Kft..pdf
PDF ikon 7. előterjesztés Konzorciumi együttműködési megállapodás tervezet, pincefelújítás.pdf
PDF ikon 7. előterjesztés konzorciumi megállapodás elfogadására.pdf
PDF ikon 7. előterjesztéshez Pincefelújítás, biztosítékokra vonatkozó nyilatkozat.pdf
PDF ikon 7. előterjesztéshez Pincefelújítás, összeférhetetlenségi_nyilatkozat_kedvezményezett (2).pdf
PDF ikon 8. egyebek napirendi ponthoz - Hudecz László térkép melléklet.pdf
PDF ikon 8. egyebek napirendi ponthoz - Hudecz László tullap..pdf
PDF ikon 8. egyebek napirendi ponthoz Aegon biztosítási ajánlat 1. (N.L.).pdf
PDF ikon 8. egyebek napirendi ponthoz Aegon biztosítási ajánlat 2. (D.E.).pdf
PDF ikon 8. egyebek napirendi ponthoz ebrendész szerz. módosítás.pdf
PDF ikon 8. egyebek napirendi ponthoz ebrendész tájékoztató levél.pdf
PDF ikon 8. egyebek napirendi ponthoz előterjesztés Hudecz László 3315 és 3344 hrsz. ingatlanvásárlási kérelem.pdf
PDF ikon 8. egyebek napirendi ponthoz Napelem telepítésre alkalmas területek - térkép.pdf
PDF ikon 8. egyebek napirendi ponthoz Naperőmű Park létesítés - előzetes állásfoglalás kérelem.pdf
PDF ikon 8. egyebek napirendi ponthoz Naperőmű Park létesítése előterjesztés.pdf
PDF ikon 8. egyebek napirendi ponthoz Naperőműpark létesítés tullap..pdf
PDF ikon 8. egyebek napirendi ponthoz Piliscsév 080_62 hrsz ingatlan vásárlás földkönyvből tulajdonjogok melléklet.pdf
2023/01/31 Előterjesztések Piliscsév község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023.01.31-i ülésére PDF ikon 1. Előterjesztés Két ülés közötti beszámoló.pdf
PDF ikon 2. Előterjesztés 1-2023. (II.1.) az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről.pdf
PDF ikon 2. Előterjesztés 2023. évi költségvetés szöveges indoklás.pdf
PDF ikon 3. Előterjesztés KEM Kormányhivatal levele SZMSZ felülvizsgálatról.pdf
PDF ikon 2_2023. (II.1.) rendelet SZMSZ mód..pdf
PDF ikon 2. Előterjesztés adósságot keletkeztető jogügylet Piliscsév.pdf
PDF ikon 2_2023. (II.1.) rendelet SZMSZ mód..pdf
PDF ikon 2. Előterjesztés adósságot keletkeztető jogügylet Piliscsév.pdf
PDF ikon 3. Előterjesztés az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálatára.pdf
PDF ikon 3. Előterjesztés KEM Kormányhivatal levele SZMSZ felülvizsgálatról.pdf
PDF ikon 3. Előterjesztéshez SzMSz módosító rendelet-tervezet 2023..pdf
PDF ikon 4. Előterjesztés - polgármester cafetéria juttatásának megállapítása.pdf
PDF ikon 5. Előterjesztés polgármester szabadságolási ütemterve.pdf
PDF ikon 6. Előterjesztés 2023. évi éves összesített közbeszerzési terv.pdf
PDF ikon 7. Előterjesztés DTKT 2023. évi költségvetés elfogdása.pdf
PDF ikon 8. Egyebek napirendi ponthoz - általános iskolai kijelölt felvételi körzetek.pdf
PDF ikon 8. Egyebek napirendi ponthoz - külterületi utas pály. műszaki tartalom elutasítás.pdf
PDF ikon 8. Egyebek napirendi ponthoz - Léthé Kft. temetési költségek.pdf
PDF ikon 8. Egyebek napirendi ponthoz - óvoda beázás.pdf
PDF ikon 8. Egyebek napirendi ponthoz - óvoda nyári zárva tartás.pdf
PDF ikon 8. Egyebek napirendi ponthoz - óvodai műszaki problémák.pdf
2023/01/24 Előterjesztés Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. november 29-i ülésére. PDF ikon 1. előterjesztés Két ülés közötti beszámoló.pdf
PDF ikon 2. előterjesztés Előirányzat módosítási rendelet tevezet 12-2022. (XI.30.) LocLexben szerkesztett.pdf
PDF ikon 2. előterjesztés Költségvetés szöveges 2022. II. sz. mód..pdf
PDF ikon 3. előterjesztés a helyi adókról szóló beszámoló.pdf
PDF ikon 3. előterjesztés Szakmai iránymutatás - helyi adókról szóló rendeletek.pdf
PDF ikon 3. előterjesztéshez adórendelet -tervezet loclex-ben szerkesztett.pdf
PDF ikon 4. Beszámoló a hivatal munkájáról 2022..pdf
PDF ikon 5. előterjesztés HEP Piliscsév 2022-2027..pdf
PDF ikon 6. előterjesztés Az önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról.pdf
PDF ikon 6. előterjesztés Belső ellenőrzési terv Piliscsév 2023..pdf
PDF ikon 7. előterjesztés 10_2012 Térségi szociális rendelet módosítása 20230201.pdf
PDF ikon 7. Térségi Szociális Alapellátó előterjesztése.pdf
PDF ikon 8. napirendi ponthoz 243, 244 229 hrsz. ingatlanok.pdf
PDF ikon 8. napirendi ponthoz 243, 244, 229 hrsz..pdf
PDF ikon 8. napirendi ponthoz Farda Renáta ingatlanügye.pdf
PDF ikon 8. napirendi ponthoz Farda Renáta melléklet.pdf
PDF ikon 8. napirendi ponthoz identitás pályázat támogatáson felüli összeg.pdf
PDF ikon 8. napirendi ponthoz Kesztölci-Árpád utcai ing..pdf
PDF ikon 8. napirendi ponthoz Kesztölci-Árpád utcai ingatlanok.pdf
PDF ikon 8. napirendi ponthoz Polgármester jutalmazása.pdf
PDF ikon 8. napirendi ponthoz Tájékoztató óvodai tálalókonyha minősítésről.pdf
PDF ikon 8. napirendi ponthoz Urbanics u. 2. helyiség bérleti kérelem - Horváth Erika Éva.pdf
PDF ikon 8. napirendi ponthoz Urbanics u. 2. helyiség bérleti kérelem - Vida Barbara.pdf
2023/01/23 Előterjesztés Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. október 25-i ülésére PDF ikon 1. előterjesztés Két ülés közötti beszámoló.pdf
PDF ikon 2. előterjesztés Tájékoztatás a Piliscsévi Szlovák Önkormányzat munkájáról.pdf
PDF ikon 4. előterjesztés SZEKB beszámoló 2022..pdf
PDF ikon 5. előterjesztés Feljegyzés megalapozó vizsgálat és alátámasztó dokumentum elfogadásáról.pdf
PDF ikon 6. előterjesztés Egyedi fűtési protokoll 2022..pdf
PDF ikon 6. napirendhez Intézkedési terv energetika Piliscsév 2022..pdf
2022/12/15 Előterjesztések Piliscsév község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. 12. 15-i ülésére PDF ikon 2. előterjesztés - Rendezési terv. felülvizsgálatához érkezett kérelmek, észrevételek.pdf
PDF ikon 3_előterjesztés 2023. évi Munkaterv TERVEZET.pdf
PDF ikon 4_előterjesztés 2023. évi Rendezvényterv TERVEZET.pdf
PDF ikon 5. egyebek napirendi ponthoz - játszótéri eszközök ajánlat 2022-259_G.pdf
PDF ikon 5. Egyebek napirendi ponthoz GFT Piliscsév szv_felújítási-pótlási tervrész2022-2036 módosítása.pdf
PDF ikon 5. egyebek napirendi ponthoz Urbanics u. 2. bérleti kérelem - Gera Tímea kozmetikus.pdf
PDF ikon 5. előterjesztés Bölcsődebővítés közbeszerzés Döntési záradék.pdf
PDF ikon 5. előterjesztés Bölcsődebővítés közbeszerzés I. szakasz Ajánlatkérő.pdf
PDF ikon 5. előterjesztés Bölcsődebővítés közbeszerzés II. szakasz Tárgy.pdf
PDF ikon 5. előterjesztés Bölcsődebővítés közbeszerzés IV. szakasz Eljárás.pdf
PDF ikon 5. előterjesztés Bölcsődebővítés közbeszerzés IV. szakasz Eljárás.pdf
PDF ikon 5. előterjesztés határozati javaslat bölcsődebővítés közbeszerzés.pdf
2022/11/14 Előterjesztés Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. 11. 14-i ülésére PDF ikon 1. előterjesztés NIF Zrt. területrendezésre vonatkozó ajánlat.pdf
2022/09/27 Előterjesztések Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. szeptember 27-i ülésére PDF ikon 1. előterjesztés Két ülés közötti beszámoló.pdf
PDF ikon 1. napirendhez 353_2022. (IX. 19.) Korm. rendelet egyes intézmények veszélyhelyzeti működéséről.pdf
PDF ikon 2. 9-2022. (IX.28.) étkezési térítési díjak módosításáról rendelet tervezet.pdf
PDF ikon 2. előterjesztés élelmezési térítési díj Piliscsév 2022..pdf
PDF ikon 2. napirendi ponthoz Jász-Gazdi áremelés 2022.10.01..pdf
PDF ikon 3. előterjesztés 2_2012 Térségi szoc. rendelet módosítása 20221101.pdf
PDF ikon 4. előterjesztés Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat.pdf
PDF ikon 5. előterjesztés Megbízási szerződés- fogorvos módosítás rendelési idő változás miatt 2022. szeptember.pdf
PDF ikon 6. előterjesztés Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás beszámoló 2021.pdf
PDF ikon 7. előterjesztés Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója.pdf
PDF ikon 8. előterjesztés 2021_évi_Esztergom HTP beszámoló.pdf
PDF ikon 9. egyebek Gördülő tervezés jóváhagyás meghatalmazás.pdf
PDF ikon 9. egyebek napirendi ponthoz Packeta.pdf
PDF ikon 9. egyebek Piliscsév szv_felújítási-pótlási tervrész2023-2037.pdf
PDF ikon 9_2022.IX_.28. rendelet étkezési térítési díj.pdf
2022/08/30 Előterjesztés Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. július 25. napján tartandó rendkívüli testületi ülésére PDF ikon 1. előterjesztés 7-2022. (VII.26.) előirányzat módosító rendelet-tervezet.pdf
PDF ikon 1. előterjesztés Költségvetés szöveges 2022 I.sz mód.pdf
PDF ikon 1. előterjesztés Költségvetési rendelet mellékletek 2022 I.sz módosítás.pdf
PDF ikon 1. Előzetes Hatásvizsgálat előirányzatmódosítás.pdf
2022/06/15 Előterjesztés Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. 05. 31-én tartandó rendkívüli testületi ülésére PDF ikon 1. előterjesztés Két ülés közötti beszámoló.pdf
PDF ikon 3. Előterjesztés Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése.pdf
PDF ikon 4. Előterjesztés Óvoda Alapító Okiratának Módosítására.pdf
PDF ikon 5. előterjesztés szennyvíztelep feltüntetése 0691.pdf
PDF ikon 6. Előterjesztés utak áthelyezése.pdf
2022/04/28 Előterjesztés Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. március 29-én tartandó testületi ülésére. PDF ikon 1. előterjesztés Két ülés közötti beszámoló 2022.0329.pdf
PDF ikon 1. napirendi pont melléklete M100 autóút M1 közötti szakasz.pdf
PDF ikon 1. napirendi pont melléklete Vállalkozási szerződés tervezet Octopus Piliscsév Általános iskola kitöltött.pdf
PDF ikon 2. előterjesztés SzMSz módosítás.pdf
PDF ikon 2. SZMSZ módosításáról szóló 4-2022. (III.30.) önkormányzati rendelet.pdf
PDF ikon 3. előterjesztés melléklete Hirdetmény az óvodai beiratkozásról 2022-23.pdf
PDF ikon 3. előterjesztés melléklete Óvodai jelentkezési lap 2022-23..pdf
PDF ikon 4. előterjesztés Helyi jelentőségű védett terület ingatlannyilvántartási törlésére.pdf
PDF ikon 5. előterjesztés KonzorciumI_Megáll_BENYÚJTÁSHOZ_TERVEZET.pdf
PDF ikon 5. előterjesztés Turisztikai fejlesztés Piliscsév_Fejlesztési anyag.pdf
PDF ikon 5. T_KonzorciumiMegáll_MEGVALÓSÍTÁSHOZ_TERVEZET.pdf
PDF ikon 6. előterjesztés Ajánlattételi felhívás Piliscsév_LAv kesztölci utca.pdf
PDF ikon 6. előterjesztés PCsév_kesztölci_út_burk_felújít_tervetői_ktg_becslés.pdf
PDF ikon 7. előterjesztés közétkeztetés árváltozás.pdf
PDF ikon 7. előterjesztés melléklete - közétkeztetés árváltozás.pdf
PDF ikon 8.1 előterjesztés melléklete.pdf
PDF ikon 8.2 előterjesztés melléklete Földes Bence.pdf
PDF ikon 8.3 előterjesztés melléklete Mészáros Gábor.pdf
PDF ikon 8.4 előterjesztés Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés módosításáról.pdf
PDF ikon 8.6 előterjesztés Szakvélemény Szabadság utcai gesztenyefa vizsgálatáról.pdf
2022/04/26 Előterjesztés Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. április 06-án tartandó testületi ülésére. PDF ikon 1. előterjesztés M100 kisajátítás előtti megállapodás önkormányzati ingatlanok tekintetében.pdf
PDF ikon 1. előterjesztés NIF Piliscsévi ingatlanok területrendezésére vonatkozó ajánlat.pdf
2022/03/22 Előterjesztés a Képviselő testület 2022.02.01 üléséről. PDF ikon 1. előterjesztés Két ülés közötti beszámoló 2022.02.01..pdf
PDF ikon 2. előterjesztés Költségvetés szöveges ind. 2022.pdf
PDF ikon 2.A előterjesztés adósságot keletkeztető jogügylet határozat.pdf
PDF ikon 2_2022. (II.3.) Költségvetési rendelet.pdf
PDF ikon 3. előterjesztés polgármester illetmény, költségtérítés.pdf
PDF ikon 3_2022. (II.3.) Képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet.pdf
PDF ikon 4. előterjesztés polgármester cafetéria juttatásának megállapítása.pdf
PDF ikon 5. előterjesztés polgármester szabadságolási ütemterv.pdf
PDF ikon 6. előterjesztés az alpolgármester tiszteletdíja és költségtérítése 2022.pdf
PDF ikon 7. előterjesztés SzSzB tagok megválasztásáról.pdf
PDF ikon 8. előterjesztés óvoda nyári zárva tartása.pdf
PDF ikon 9. előterjesztés Közbeszerzési terv.pdf
PDF ikon 10. egyebek Gonda Béla posztumusz díszpolgári felterjesztéshez mellékletek.pdf
2022/03/21 2022.Január.3 Előterjesztés térítési díj rendelet módosítás. PDF ikon 1. előterjesztés 1_2022.(I.3.) térítési díj rendelet mód..pdf
2022/03/21 2022.01.26 Előterjesztés KT ülés. PDF ikon 1. Előterjesztés TOP-3.2.1-16. iskola energetika korszerűsítés közbeszerzés lezárása.pdf
PDF ikon 2. előterjesztés döntés óvodai csoportlétszám emelésről.pdf
PDF ikon 2. előterjesztéshez óvodavezető levele.pdf
2021/12/16 KT.2021.11.02 PDF ikon 1. előterjesztés - két ülés közötti beszámoló 2021.11.02..pdf
PDF ikon 2. előterj. 1-2021. költségvetési rendelet a 10_2021.(XI.3.) rendelettel egységes szerkezetben.pdf
PDF ikon 2. előterjesztés 10-2021. (XI.3.) önk. rendelet előirányzat mód..pdf
PDF ikon 2. előterjesztés 2021. II. sz. EI. mód. szöveges.pdf
PDF ikon 3. előterj. a tiltott, kirívóan közösség ellenes együttélés szabályairól rendelet tervezet.pdf
PDF ikon 4. előterjesztés Síkosságmentesítés ajánlat Csév-Bau Bt..pdf
PDF ikon 5. Előterjesztés intézményvezetői pályázatot lebonyolító 3 tagú bizottság tagjainak megválasztásáról.pdf
PDF ikon 7. előterjesztés Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi beszámolója.pdf
PDF ikon 8. Beszámoló 2020év HTP JÓ_signed_ESZTERGOM.pdf
PDF ikon 9. előterjesztés 5000 fő alatti települések rendezési terv készítésének támogatása.pdf
PDF ikon 10. előterjesztés Bölcsődés korú gyermekeknek szóló-szakmai--TISZTÁZOTT 2021.pdf
PDF ikon 10. előterjesztés Óvodai éves munkaterv 2021_2022..pdf
PDF ikon 11. Előterjesztés a helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata.pdf
PDF ikon 12. előterjesztés Az önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról.pdf
PDF ikon 12. előterjesztés Piliscsév árajánlat 2022 (1) belső ellenőrzés.pdf
PDF ikon 13.1. határozat módosítása Pallay Norbert és Paluch Józsefné ingatlancsere kérelméről.pdf
PDF ikon 13.2. Dimitrov Gábor - Szivek péter kérelme.pdf
PDF ikon 13.3. Iskola u. 36-44. sz. alatti lakosok kérelme.pdf
PDF ikon 13.4. Szászvári Dezső 580,594 hrsz.pdf
PDF ikon 14. előterjesztés a polgármester jutalmazása.pdf
2021/12/15 P+P parkolóról szóló előterjesztés PDF ikon -P+R parkoló bővítés véleménykérés környezeti vizsgálat szükségességéről.pdf
PDF ikon -MT_Bp_Esztergom_P+R.pdf
PDF ikon 1. előterjesztés Szerkezeti módosítás.pdf
PDF ikon 1. előterjesztés Szerkezeti kivonat.pdf
PDF ikon 1. előterjesztés Szabályozás módosítás.pdf
PDF ikon 1. előterjesztés Szabályozás kivonatpdf.pdf
PDF ikon 1. előterjesztés Parkolóterv.pdf
PDF ikon 1. előterjesztés Műszaki leírás.pdf
PDF ikon 1. előterjesztés Műszaki leírás 32_ACD_KI_00_ML_01_DOCX.pdf
PDF ikon 1. előterjesztés Mintakeresztszelvények.pdf
PDF ikon 1. előterjesztés Átnézeti helyszínrajz.pdf
2021/10/14 12/2021.(IX.28.) előterjesztés 11.napirendi pont.A Kálmánfi Béla Műv Ház és Könyvtár igazgatója Csapucha Katalin lejáró vezetői megbízása. PDF ikon 12. előterjesztés Kálmánfi Bála Művelődési Ház és Könyvtár Intézményvezetőjének lejáról megbízásáról.pdf
PDF ikon 12. előterj. melléklete Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető pályázati felhívás.pdf
PDF ikon 12. Egyebek - Óvoda pedagógiai program elfogadása.pdf
PDF ikon 12. Egyebek Árajánlat - piliscsévi temető térburkolat Könyv-Építő Kft..pdf
PDF ikon 12. Egyebek Árajánlat - piliscsévi temető térburkolat Kutala József.pdf
PDF ikon 12. Egyebek Árajánlat - piliscsévi temető térburkolat Minimal Ceramic.pdf
PDF ikon 12. Egyebek Árajánlat - piliscsévi temető térburkolat Vadász István..pdf
PDF ikon 12. Egyebek Árajánlat - piliscsévi temető térburkolat Vadász István.pdf
2021/10/14 KT.2021.09.28 Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról. PDF ikon 1. előterjesztés - két ülés közötti beszámoló 2021.09.28..pdf
PDF ikon 1. előterjesztés 1. melléklete - beszámoló a bevételekről.pdf
PDF ikon 1. előterjesztés 2. melléklete - tájékoztatás az eladott ingatlanokról.pdf
PDF ikon 1. előterjesztés 3. melléklete - Közbeszerzési dokumentáció ált. iskola.pdf
2021/10/14 KT.8/2021.(IX.29)11/2019.(XII.19.)Önkormányzati rendelet módosítás. PDF ikon 2. előterjesztés KT 8-2021. (IX.29.) önk. rendelet SZMSZ módosításáról.pdf
PDF ikon 2. előterjesztés SZMSZ módosítása (településkép védelmi rendelet).pdf
2021/10/14 KT.2021.IX.28 Közterületek használatának 8/2017.(XI.8.)rendelet módosítás. PDF ikon 3. előterjesztés közterület rendelet módosítására (avarégetés).pdf
2021/10/14 KT 9/2021.(IX.29.) Szociális ellátások helyi szabályairól. PDF ikon 4. előterjesztés Szociális tárgyú rendeletek felülvizsgálata 2021. szeptember.pdf
PDF ikon 4. előterjesztés melléklete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása.pdf
2021/10/14 KT.2021.(IX.28.)Előterjesztés az ÉVzrt fejlesztési terv elfogadására. PDF ikon 5. előterjesztés ÉDV Zrt. 2022-2035 GFT elfogadás.pdf
PDF ikon 5. előterjesztés melléklete 1. Leányvár szvt teljes levegőztető rendszer felújítása.pdf
PDF ikon 5. előterjesztés melléklete 1. Piliscsév csatorna rekonstrukció.pdf
PDF ikon 5. előterjesztés melléklete 2. Leányvár szvt légfúvók pótlása.pdf
PDF ikon 5. előterjesztés melléklete 3. Leányvár Bécsi út csatorna rekonstrukció.pdf
PDF ikon 5. előterjesztés melléklete 4. Kesztölc végátemelő gépészeti felújítás.pdf
PDF ikon 5. előterjesztés melléklete 5. Piliscsév Kesztölci Iskola út csatorna rekonstrukció.pdf
PDF ikon 5. előterjesztés melléklete 7. Piliscsév szennyvíz átemelők nyomócsövek cseréje.pdf
PDF ikon 5. előterjesztés melléklete L-K-P GFT beruházás 2022-2036.pdf
2021/10/14 KT.2021.IX:28 ÉV Zrt Szorgalmi jog. PDF ikon 6. előterjesztés ÉDV Zrt. szolgalmi jog alapítás.pdf
PDF ikon 6. előterjesztés melléklete Szolgalmi jogi szerződés tervezet.pdf
PDF ikon 6. előterjesztés melléklete Vázrajz hiteles 036.pdf
PDF ikon 6. előterjesztés melléklete Vázrajz hiteles 51.pdf
2021/10/14 8/2021.(IX.28.) előterjesztés 8.napirendi pont Szivek Vanda ingatlanügye. PDF ikon 8. előterjesztés Szivek Vanda ingatlanügye 868 hrsz..pdf
PDF ikon 8. előterjesztés melléklete Szivek Vanda tullap, térkép.pdf
2021/10/14 9/2021.(IX.28.)előterjesztés 9 napirendi pont Szabóné Párma Ildikó ingatlan ügye. PDF ikon 9. előterjesztés Szabóné Párma Ildikó ingatlanügye.pdf
PDF ikon 9. előterjesztés melléklete Szabóné Párma Ildikó tullap, térkép.pdf
2021/10/14 10/2021.(IX.28.)előterjesztés 10.napirendi pont Sass és Társa ingatlanügye. PDF ikon 10. előterjesztés Sass és Társa Kft. ingatlanügye 081 hrsz..pdf
PDF ikon 10. előterjesztés Sass és Társa Kft. ingatlanügye 081 hrsz..pdf
2021/10/14 11/2021.(IX.28.) előterjesztés 11.napirendi pont Miszori László belterületbe csatolás. PDF ikon 11. előterjesztés Miszori László belterületbe csatolás.pdf
PDF ikon 11. előterjesztés melléklete Miszori László tullap térkép.pdf
2021/09/08 Előterjesztések KT. 2021.06.24 PDF ikon Előterjesztések KT 2021.06.24..pdf
2019/03/20 "019 Márciusi Rendkívüli Testületi PDF ikon 0_Meghivo.pdf
PDF ikon 1_két ülés közötti beszámoló.pdf
PDF ikon 2_Előterjesztés_Költségvetés szöveges ind. KT.pdf
PDF ikon 2_Költségvetési rendelet terv. 2019.pdf
PDF ikon 3_Polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása.pdf
PDF ikon 4_Polgármester éves cafetéria-juttatásának meghatározása.pdf
PDF ikon 5_Polgármester szabadságolási terve.pdf
PDF ikon 6_Alpolgármester tiszteletdíjának megállpítása.pdf
PDF ikon 7_Előterjesztés 2019. évi közbeszerzési terv.pdf
PDF ikon 8_Előterjesztés Művelődési Ház 2. üteme.pdf
PDF ikon 9_Előterjesztés TOP pályázat beszámolója.pdf
PDF ikon 9_TOP pály. eszközlista.pdf
PDF ikon 10_Előterjesztés SZÖK Együttműködési megállapodás.pdf
PDF ikon 11_Kristóf Sándor ingatlanvásárlás melléklet.pdf
PDF ikon 12_Béke - Vörösvári u. kereszteződés vízelvezetés mell..pdf
PDF ikon 13_Piliscsév 1828 hrsz. telekalakítás vázrajz.pdf
PDF ikon 14_Előterjesztés Pilisi Naturpark.pdf
PDF ikon 14_Virágzó Kesztölc Egyesület Együttműködési nyilatkozat.pdf
2019/01/24 2019 rendkívüli PDF ikon 0_Meghivo.pdf
PDF ikon 1_két ülés közötti beszámoló.pdf
PDF ikon 2_Előterjesztés_Költségvetés szöveges ind. KT.pdf
PDF ikon 3_Polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása.pdf
PDF ikon 4_Polgármester éves cafetéria-juttatásának meghatározása.pdf
PDF ikon 5_Polgármester szabadságolási terve.pdf
PDF ikon 6_Alpolgármester tiszteletdíjának megállpítása.pdf
PDF ikon 7_Előterjesztés 2019. évi közbeszerzési terv.pdf
PDF ikon 8_Előterjesztés Művelődési Ház 2. üteme.pdf
PDF ikon 8_Művház_Ém - 08 Látványtervek a végleges.pdf
PDF ikon 8_Művház_Ém - 03 Tervezett földszinti alaprajz.pdf
PDF ikon 9_Előterjesztés TOP pályázat beszámolója.pdf
PDF ikon 10_Előterjesztés SZÖK Együttműködési megállapodás.pdf
PDF ikon 11_Kristóf Sándor ingatlanvásárlás melléklet.pdf
PDF ikon 12_Béke - Vörösvári u. kereszteződés vízelvezetés mell..pdf
PDF ikon 13_Piliscsév 1828 hrsz. telekalakítás térkép.pdf
PDF ikon 14_Előterjesztés Pilisi Naturpark.pdf
PDF ikon 14_Virágzó Kesztölc Egyesület Együttműködési nyilatkozat.pdf
2019/01/22 2019 Január Rendkívüli Testületi PDF ikon 0_Meghivo.pdf
PDF ikon 1_Előterjesztés pályázat benyújtása kiegészítő bérrendezési alap támogatásra.pdf
PDF ikon 2_Előterjesztés Hudecz Adriána belterületbe vonás.pdf
PDF ikon 3_Előterjesztés Vis maior önerő.pdf
2018/12/02 2018 December Rendkívüli Testületi PDF ikon 0_Meghivo.pdf
PDF ikon 1_két ülés közötti beszámoló.pdf
PDF ikon 2_előterjesztés_Dorog és Térsége Turizmus Egy. 2018. évi beszámolója.pdf
PDF ikon 3_előterjesztés_2019. évi Munkaterv tervezet.pdf
PDF ikon 4_előterjesztés_2019. évi Rendezvényterv tervezet.pdf
PDF ikon 5_előterjesztés_2017. évi Rendőrségi beszámoló.pdf
PDF ikon 6_előterjesztés_HEP tervezet 2018_2023.pdf
PDF ikon 7_előterjesztés_TOP közbesz. Bíráló Bizottsági jkv.pdf
PDF ikon 8_előterjesztés_Vis maior bejelentő adatlap.pdf
PDF ikon 8_előterjesztés_Vis maior bejelentő adatlap.pdf
PDF ikon Bérleti szerződés Tóth Jánosné külterületi utas pályázat végleges.pdf
2018/11/20 2018 november Rendkívüli Testületi PDF ikon 0_Meghivo.pdf
PDF ikon 1_két ülés közötti beszámoló.pdf
PDF ikon 3_2018.III_.n.éves tájékoztató szövege.pdf
PDF ikon 4_Belső ellenőrzés ajánlat 2019..pdf
PDF ikon 4_Előterjesztés Belső ellenőrzési terv 2019. Piliscsév.pdf
PDF ikon 5_A közösségi együttélés szabályairólszóló rendelet tervezet.pdf
PDF ikon 6_Előterj. Étkezési térítési díj rendelet módosítása.pdf
PDF ikon 8_Előterjesztés Piliscsévért Közalapítvány 2017. évi pénzügyi beszámoló.pdf
PDF ikon 10_Előterjesztés_Helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata.pdf
PDF ikon 11_Előterjesztés_forgalomkorlátozás.pdf
PDF ikon 12_Előterjesztés Jurkovics Róbert árok kimélyítés.pdf
PDF ikon 13_Maduda Dénesné és Diószegi Árpád kérelem melléklete.pdf
PDF ikon 14_Előterjesztés Prosper Lovasklub kátyúzási kérelme.pdf
PDF ikon 15_Szép Zoltán ingatlanvásárlás melléklet.pdf
PDF ikon 16_Előterjesztés Naturpark, Virágzó Kesztölc Egyesület.pdf
PDF ikon 17_Előterjeszéts_Térségi Szoc. Alapellátó Szolg. térítési díj emelés.pdf
PDF ikon 18_Külterületi utas pályázathoz Nyilatkozat_hiánypótlás.pdf
2018/09/09 2018.Szeptember Rendkívüli testületi PDF ikon 0_Meghivo.pdf
PDF ikon 1_két ülés közötti beszámoló.pdf
PDF ikon 3_előterjesztés_Háziorvosi beszámoló 2017-2018..pdf
PDF ikon 4_előterjesztés_Gyermekorvosi beszámoló.pdf
PDF ikon 5_előterjesztés Fogorvosi Beszámoló.pdf
PDF ikon 6_előterjesztés_Védőnői beszámoló 2017_2018.pdf
PDF ikon 7_előterjesztés_Általános Iskola beszámolója 2017-2018..pdf
PDF ikon 8_előterjesztés_Óvoda beszámolója 2017-2018..pdf
PDF ikon 9_előterjesztés_első lakáshoz jutási támogatás.pdf
PDF ikon 10_előterjesztés_sebességkorlátozás Béke u..pdf
PDF ikon 11_Szivekné Vojczek Zsuzsanna melléklet.pdf
PDF ikon 12_Salik Gyula ingatlanügy melléklet.pdf
PDF ikon 13_Holicska Szilvia kérelme.pdf
PDF ikon 14_Kisföldi Rózsa Ibolya ingatlanügy melléklet.pdf
PDF ikon 15_Rózsavölgyi Balázs ingatlanügy melléklet.pdf
PDF ikon 16_előterjesztés_Településképi rendelet mód.pdf
PDF ikon 16_Településkép védelméről rendelet egys. szerk.pdf
PDF ikon Új Microsoft Word-dokumentum.pdf
2018/08/08 2018.Agusztus Rendkívüli testületi PDF ikon 0_Meghivo.pdf
PDF ikon 0_Meghivo.pdf
PDF ikon 1_Dicséretes csévi címekre beérkezett pályázatok.pdf
PDF ikon 5_ÉDV Zrt. megkeresés.pdf
2018/07/02 2018 július Rendkívüli Testületi PDF ikon 0_Meghivo.pdf
PDF ikon 1_két ülés közötti tájékoztató.pdf
PDF ikon 3_előterj. Műv. ház árajánlatok.pdf
PDF ikon 4_előterj. Szoc. alapellátó árajánlatok.pdf
PDF ikon 5_előterj. Sportöltöző árajánlatok.pdf
PDF ikon 7_előterj. óvodai villamos vezetékek felújítása.pdf
PDF ikon 8_előterj. melléklete_Szennyvíz megvalósulási rajz.pdf
PDF ikon 9_előterj. melléklete Viktor Brinkmann ingatlanügye.pdf
PDF ikon 9_előterj. Viktor Brinkmann ingatlanügye.pdf
PDF ikon 10_előterj. melléklete Szentesi Tamás ingatlanügye.pdf
PDF ikon 11_előterj. Pályázati kiírás önkormányzati étkeztetési fejl. tám..pdf
PDF ikon 13_előterj. Ajándékozási szerződés.pdf
2018/05/18 2018.Május Rendkívüli testületi PDF ikon 0_Meghivo.pdf
PDF ikon 1_két ülés közötti beszámoló.pdf
PDF ikon 2_2017 évi Költségvetési rend.mód 2017.12.31.pdf
PDF ikon 3_2017. évi zárszámadási rendelet terv.pdf
PDF ikon 3_Előterj. 2017. évi beszámoló szövege.pdf
PDF ikon 4_Előterj. Fiatal házasok első lakáshoz jutásának elősegítése rendelet.pdf
PDF ikon 3_Előterj. 2017. évi beszámoló szövege.pdf
PDF ikon 3_Előterj. 2017. évi beszámoló szövege.pdf
PDF ikon 4_Előterj. Fiatal házasok első lakáshoz jutásának elősegítése rendelet.pdf
PDF ikon 6_Előterj. A Dorogi TDM 2017. évi beszámolója.pdf
PDF ikon 7_Előterj. Kistérségi Társulás 2017. évi beszámolója.pdf
PDF ikon 8_Előterj. Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti besz..pdf
PDF ikon 10_Előterj. Hidvégi János járdaépítés.pdf
PDF ikon 11_Előterj. melléklete Mészáros Andrea és Horváth Elek telekvásárlás.pdf
PDF ikon 12_Előterj. Lázár Szilárd ingatlanvásárlási kérelme.pdf
2018/04/24 2018.Április Rendkívüli testületi PDF ikon 0_Meghivo.pdf
PDF ikon 1_két ülés közötti beszámoló.pdf
PDF ikon 2_előterj_Szoc_Alapellátó_Beszámoló 2017..pdf
PDF ikon 8_előterj_melléklete_.pdf
PDF ikon 9_előterj_1_mell_Kisbíró nyomdai árajánlat Druck 24 Kft..pdf
PDF ikon 9_előterj_2_mell_Kisbíró nyomdai árajánlat Petrók Ildikó.pdf
PDF ikon 9_előterj_Csévi Kisbíró szerkesztés, nyomtatás.pdf
PDF ikon 10_előterj_Rendkívüli szociális támogatás igénylése.pdf
PDF ikon 11_előterj_0116_0113 hrsz_ú ingatlanok belterületbe vonása.pdf
PDF ikon 12_előterj_mell_Dimitrov Gábor ingatlanvásárláshoz.pdf
PDF ikon 13_előterj_Dimitrov László ingatlan haszonbérleti kérelem.pdf
PDF ikon 14_előterj_Tácsik-Szőke Erika ingatlan haszonbérleti kérelem.pdf
PDF ikon 15_előterj_Faház bérbeadás.pdf
PDF ikon 16_előterj_Szociális rendelet.pdf
PDF ikon Előterjesztés 641 út bejegyzés.pdf
2018/03/13 2018.03.13. rendkívüli KT ülés PDF ikon 0_Meghivo.pdf
PDF ikon 1_előterj_SZSZB-tagok megválasztása.pdf
PDF ikon 2_előterj_GFT módosítás meghatalmazás.pdf
PDF ikon Meghatalmazás és nyilatkozat.pdf
2018/02/09 2018 Február rendkívüli Testületi ülés PDF ikon 0_Meghivo.pdf
PDF ikon 1. két ülés közötti beszámoló.pdf
PDF ikon 2. Belső ellenőrzési terv 2018.pdf
PDF ikon 3. Munkaterv 2018.pdf
PDF ikon 4. Rendezvényterv 2018.pdf
PDF ikon 5. Szociális Alapellátó térítési díj.pdf
PDF ikon 6. Előterj. Étkezési térítési díj rendelet módosítása.pdf
PDF ikon 7. Előterjsztés 641, 639 hrsz ingatlan csere.pdf
PDF ikon 8_Településkép védelméről rendelet tervezet.pdf
2017/12/08 2017 December Rendkívüli ülés PDF ikon 0_Meghivo.pdf
PDF ikon 1. két ülés közötti beszámoló.pdf
PDF ikon 2. Belső ellenőrzési terv 2018.pdf
PDF ikon 3. Munkaterv 2018.pdf
PDF ikon 4. Rendezvényterv 2018.pdf
PDF ikon 5. Szociális Alapellátó térítési díj.pdf
PDF ikon 6. Előterj. Étkezési térítési díj rendelet módosítása.pdf
PDF ikon 7. Előterjsztés 641, 639 hrsz ingatlan csere.pdf
PDF ikon 8_Településkép védelméről rendelet tervezet.pdf
2017/11/30 2017 November Rendkivüli testületi ülés PDF ikon 0_Meghivo.pdf
PDF ikon 1_két_ülés_közötti.pdf
PDF ikon 2_Költségvetési rend.mód 2017.09.30.pdf
PDF ikon 3_2017. háromnegyed éves pénzügyi beszámoló.pdf
PDF ikon 4_Előterjesztés a közterület rendelet felülvizsgálatáról.pdf
PDF ikon 4_napirend_melléklete_jelenlegi_közterület_rendelet.pdf
PDF ikon 4_Közterületek használatáról szóló rendelet tervezet.pdf
PDF ikon 4_előterjesztés_1_melléklete.pdf
PDF ikon 4_Közterületek használatáról szóló rendelet tervezet.pdf
PDF ikon 4_Közterületek használatáról szóló rendelet tervezet.pdf
PDF ikon 4_előterjesztés_1_melléklete.pdf
PDF ikon 4_Közterületek használatáról szóló rendelet tervezet.pdf
PDF ikon 5_Előterjesztés helyi adó rendelettel kapcsolatban.pdf
PDF ikon 6_Piliscsév_jóváhagyandó.pdf
PDF ikon 7_Előterjesztés helyi népszavazásról szóló rendelet.pdf
PDF ikon 12_Béke u. 8. térkép.pdf
PDF ikon 12_Béke_u_8_bontási_árajánlat.pdf
PDF ikon 13_Vis_maior_közbesz_árajánlat_1.pdf
PDF ikon 13_Vis_maior_közbesz_árajánlat_2.pdf
PDF ikon 13_Vis_maior_közbesz_árajánlat_3.pdf
PDF ikon 14_265_hrsz_u_utca_térkép.pdf
Fájl 14_Előterjesztés_265_hrsz_u_utca_elnevezése.docx
PDF ikon 15_előterjesztés földfelajánlás.pdf
PDF ikon 15_előterjesztés földfelajánlás.pdf
PDF ikon 18_Buszmegálló_engedélyezési_terv.pdf
PDF ikon 18_Buszmegálló_öböl_tervezési_árajánlat.pdf
PDF ikon 18_Buszöböl_építés_árajánlat_Demeur_Kft..pdf
PDF ikon 18_Buszöböl_építés_árajánlat_Hornyák_Kft..pdf
PDF ikon 18_Buszöböl_építés_árajánlat_Vértes-út_Kft..pdf
PDF ikon 18_Buszöböl_műszaki_ell_ajánlat_Madexa_Kft..pdf
PDF ikon 18_Buszöböl_műszaki_ell_ajánlat_Roadlog_Kft..pdf
PDF ikon 18_Buszöböl_műszaki_ell_ajánlat_Útvonal_Kft..pdf
2017/10/17 2017 október Rendkívüli Testületi ülés PDF ikon 0_meghivo.pdf
PDF ikon 1_előterjesztés_melléklete.pdf
PDF ikon 1_előterjesztés_Tácsik_József_ingatlanügye.pdf
PDF ikon 2_előterjesztés_Viktor_Brinkmann_ingatlanügye.pdf
PDF ikon 4_előterjesztéshez.pdf
2017/09/08 2017 szeptember Rendkívüli Testületi PDF ikon 0_meghivo.pdf
PDF ikon 1_két_ülés_közötti.pdf
PDF ikon 2_Előterjesztés Pincefalu lakcím 5407 hrsz.pdf
PDF ikon 3_Előterj. Bursa Hungarica Felsőokt. ösztöndíjpály.pdf
PDF ikon 4_Előterj. Esztergomi Tűzoltóparancsnokság 2016. évi beszámolója.pdf
PDF ikon 5_Előterjesztés síkosságmentesítés.pdf
PDF ikon 7_a_Előterj. Ferenczi Istvánné kártérítési ügye.pdf
PDF ikon 7_b_Előterj. Salik Gyula ingatlanvásárlás.pdf
PDF ikon 7_c_Előterj. Kókai Gábor ingatlanvásárlás.pdf
PDF ikon 7_d_Előterj. 642 hrsz. út bejegyzés.pdf
PDF ikon 7_e_Előterjesztés ÉDV Zrt. 2018-2032 gördülő fejlesztési terv.pdf
PDF ikon dicséretes.pdf
2017/08/24 2017 augusztus Rendkivüli testületi ülés PDF ikon 0_meghivo.pdf
PDF ikon 1_Előterj_Vis_maior_közbesz.pdf
PDF ikon 1a_Írásbeli összegezés.pdf
PDF ikon 1b_Szakvélemény.pdf
PDF ikon 1c_Bírálati lap.pdf
2017/07/12 2017 július Rendkivüli testületi ülés PDF ikon 0_meghivo.pdf
PDF ikon 1_előterj_Hanzelik és Társai tervezési ajánlat.pdf
PDF ikon 1b_előterj_Bolla és Gregesen tervezési ajánlat.pdf
PDF ikon 2_előterj_49_2016.IV_.26.jkv_kivonat.pdf
Fájl 3_előterj_50_2016.IV_.26.jkv_kivonat.docx
PDF ikon 6_előterj_Partnersegi Rendelet 2017.pdf
2017/06/23 2017 június Rendkivüli testületi ülés PDF ikon 0_meghivo.pdf
PDF ikon 1_mell_Árpád_u_javítás.pdf
PDF ikon 2_mell_265_hrsz_út.pdf
PDF ikon 3_mell_Petőfi_u_folyóka.pdf
PDF ikon 4_mell_Béke_u_138_fakivágás.pdf
PDF ikon 5_mell_óvoda_fakivágás.pdf
PDF ikon 6_mell_buszmegálló_eng_terv.pdf
PDF ikon 7_mell_TOP_5.3.1_16_pályázat.pdf
PDF ikon 8_mell_fogorvos_kérelme.pdf
PDF ikon 9_mell_Holicska_Herczeg_ingatlanügy.pdf
PDF ikon Nemküldjük_Vis_maior_ajánlat_Közbesz_Kft..pdf
PDF ikon Nemküldjük_Vis_maior_ajánlat_Perfectus.pdf
PDF ikon Nemküldjük_Vis_maior_ajánlat_Tímár.pdf
2017/05/25 2017 Rendkivüli Kt ülés PDF ikon 0_meghivo.pdf
PDF ikon 1_két_ülés_közötti.pdf
PDF ikon 2_Előterj_beszámoló_Térségi_Szociális_Alapellátó.pdf
PDF ikon 3_Előterj_beszámoló_Családsegítő_gyermekjólét.pdf
PDF ikon 4_Előterj_beszámoló_Rendőrség.pdf
PDF ikon 5_Előterj_beszámoló_Általános_Iskola.pdf
PDF ikon 6_Előterj_beszámoló_Óvoda.pdf
PDF ikon 7_Előterj_TAK_szerződés_tervezet.pdf
2017/05/17 2018 Május Rendkívüli KT PDF ikon 0_Meghivo.pdf
PDF ikon 1. napirend mell. Bontási jkv_Piliscsév.pdf
2017/05/02 2017 KT Ülés Május PDF ikon 0_Meghivo.pdf
PDF ikon 1_előterj_SZSZB-tagok megválasztása.pdf
PDF ikon 2_előterj_GFT módosítás meghatalmazás.pdf
PDF ikon Meghatalmazás és nyilatkozat.pdf
2017/04/25 Szolgálati lakás PDF ikon 10_Előterjesztés Szolgálati lakás adásvétel ügye.pdf
2017/04/25 Önkormányzati pályázatok PDF ikon 11_Előterjesztés_Önkormányzati pályázatok.pdf
2017/04/25 Kelemen majorság felé vezető út PDF ikon 12_Előterjesztés_Kelemen majorság felé vezető út felújítása.pdf
2017/04/25 Vis Major Pályázat PDF ikon 15_Előterjesztés_Vis maior pályázat benyújtás.pdf
2017/04/25 Jurkovics Krisztina Kérelme PDF ikon 13_Előterjesztés_Jurkovics Krisztina kérelme - Homoki dűlő.pdf
2017/04/25 Basa utca vizelvezetés PDF ikon 14_Előterjesztés_Basa u. vízelvezetés.pdf
2017/04/25 Pilisbike megállapodás PDF ikon 16_Pilisbike_Együttműködési megállapodás_tervezet.pdf
2017/04/25 Bány PDF ikon 17_Előterjesztés_Bányász emlékmű.pdf
2017/04/25 Tóth Zsófia kérelme PDF ikon 18_ElőterjesztésTóth Zsófia kérelme helyi védettségről.pdf
2017/04/25 Köztisztviselők Napja PDF ikon 18_ElőterjesztésTóth Zsófia kérelme helyi védettségről.pdf
2017/04/25 Két ülés közötti PDF ikon 1_két_ülés_közötti.pdf
2017/04/20 Dicséretes csévi porta és pince PDF ikon 7_Előterjesztés_Dicséretes Csévi Porta, Pince.pdf
2017/04/20 Előterjesztés Általános iskola intézményvezetői pályázat PDF ikon 8_Előterjesztés_Általános Iskola intvez. pályázat.pdf
2017/04/12 Iskola pszichológus beszámoló PDF ikon 9_Iskolapszichológusi beszámoló 2016_17_I_félév.pdf
2017/03/27 2018.03.13. rendkívüli KT ülés PDF ikon 2_előterj_GFT módosítás meghatalmazás.pdf
2017/03/06 Előterjesztés a Képviselő-testület 2017. 03.06-i ülésének napirendi pontjaihoz PDF ikon 1_két_ülés_közötti.pdf
PDF ikon 2_Előterj_047_hrsz_kiemelt fejlesztési terület.pdf
PDF ikon 3_Előterj_Partnerségi egyeztetés rendelet.pdf
PDF ikon 3_Rendelet a partnerségi egyeztetés szabályairól.pdf
PDF ikon 4_Előterj_temetési_segély.pdf
PDF ikon 5_Előterj_Belterületbe vonás 034_5 hrsz. Ady u. vége.pdf
PDF ikon 5_napirendi pont melléklete.pdf
PDF ikon 6_Előterj_Mohai György, Forczek Bernadett ingatlanvásárlás.pdf
PDF ikon 7_Előterj. Tóth Tamás ingatlanügye.pdf
PDF ikon 7_napirendi pont melléklete.pdf
PDF ikon 8_Előterj_Petőfi u. vízelvezetés.pdf
PDF ikon 9_Előterj_Sport egyesület támogatása.pdf
PDF ikon 10_Előterj_Béke u. sebességkorlátozás.pdf
PDF ikon 11_Tájékoztató_Kisbíró 2017. évi ütemezése.pdf
PDF ikon Kiosztásra_Partnersegi_egyeztetesi szab_hat terv_ 2014.pdf
2017/01/31 Előterjesztés a Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.01.31-i üléséről Microsoft Office dokumentum ikonja 0_meghivo.doc
Fájl 1_két_ülés_közötti.docx
Fájl 2_Kv 1 Költségvetés szöveges ind. KT.docx
PDF ikon 2_Kv 2 Piliscsév Önkormányzat 2017.terv_.pdf
PDF ikon 2_Kv 3 Közös Hivatal 2017.terv_.pdf
PDF ikon 2_Kv 4 Művelődési Ház 2017. terv.pdf
PDF ikon 2_Kv 5 Óvoda-Bölcsőde 2017. terv.pdf
Fájl 2_Kv 6 Költségvetési rendelet terv. Piliscsév 2017.docx
Microsoft Office dokumentum ikonja 3_Polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása.doc
Microsoft Office dokumentum ikonja 4_Polgármester éves cafetéria-juttatásának meghatározása.doc
Microsoft Office dokumentum ikonja 5_Polgármester szabadságolási terve.doc
Microsoft Office dokumentum ikonja 6_2017. évi közbeszerzési terv előterjesztés.doc
Microsoft Office dokumentum ikonja 7_Együttműködési megállapodás SZÖK.doc
2017/01/23 Előterjesztés a Képviselő-testület 2017. 01.23-i ülésének napirendi pontjaihoz Microsoft Office dokumentum ikonja 0_meghivo.doc
PDF ikon 1_Előterj_Közös Hivatal 2017.terv_.pdf
Fájl 1_Előterj_Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal 2017.terv_.docx
Fájl 2_Előterj_Dorog_és_Térsége_Szoc_Alapellátó_térítési_díj_rendelet.docx
2016/12/23 2017 június Rendkivüli testületi ülés PDF ikon 0_meghivo.pdf
PDF ikon 1_mell_Árpád_u_javítás.pdf
PDF ikon 3_mell_Petőfi_u_folyóka.pdf
PDF ikon 4_mell_Béke_u_138_fakivágás.pdf
PDF ikon 5_mell_óvoda_fakivágás.pdf
PDF ikon 6_mell_buszmegálló_eng_terv.pdf
PDF ikon 7_mell_TOP_5.3.1_16_pályázat.pdf
PDF ikon 8_mell_fogorvos_kérelme.pdf
PDF ikon 9_mell_Holicska_Herczeg_ingatlanügy.pdf
PDF ikon Nemküldjük_Vis_maior_ajánlat_Közbesz_Kft..pdf
PDF ikon Nemküldjük_Vis_maior_ajánlat_Perfectus.pdf
PDF ikon Nemküldjük_Vis_maior_ajánlat_Tímár.pdf
2016/12/13 Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. december 13-i ülésének napirendi pontjaihoz Microsoft Office dokumentum ikonja 1_két_ülés_közötti.doc
Microsoft Office dokumentum ikonja 2_Munkaterv_tervezet_2017.doc
Microsoft Office dokumentum ikonja 3_Rendezvényterv_tervezet_2017.doc
2016/11/29 Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. november 29-i ülésének napirendi pontjaihoz Fájl 1_két_ülés_közötti.docx
Microsoft Office dokumentum ikonja 2_Beszámoló a Közös hivatal munkájáról.doc
Microsoft Office dokumentum ikonja 3_2017. évi belső ellenőrzési terv.doc
Microsoft Office dokumentum ikonja 4_Előterjesztés_Rendeletek_felülvizsgálata.doc
Microsoft Office dokumentum ikonja 5_Előterjesztés_Eü_rendelet.doc
Microsoft Office dokumentum ikonja 6a_Munkaterv_2017.doc
Microsoft Office dokumentum ikonja 6b_Rendezvényterv_2017.doc
Fájl 7_Előterjesztés_DTKT_Társulási Megállapodás_mód..docx
Fájl 8_Előterjesztés_Dorog_és_Térsége_Szoc_Alapellátó_térítési_díj_rendelet.docx
Fájl 9_Előterj_Rendezési_terv_mód_P+R_parkoló.docx
Fájl 10_Előterjesztés_Telenor_torony.docx
PDF ikon 10_Generalcom_kérelme.pdf
PDF ikon 10_Telenor_torony_térkép.pdf
Fájl 11_Előterjesztés_Urbanics_utca_járda.docx
Fájl 12_Előterjesztés_Dr_Borbola_Krisztián_fogorvos_kérelme.docx
Fájl 14_Előterjesztés_Béke_utcai_forgalomkorlátozás.docx
PDF ikon 14_Magyar_Közút_Nonprofit_Zrt.levele.pdf
Fájl 15_Előterjesztés_Temetői_hulladék_elszállítása.docx
Microsoft Office dokumentum ikonja NEFI véleményezés.doc
2016/10/04 Előterjesztés a Képviselő-testület 2016.10.04-i ülésének napirendi pontjaihoz Microsoft Office dokumentum ikonja 1_két_ülés_közötti.doc
PDF ikon 2.a.Előirányzat mód. 2016.06.30..pdf
PDF ikon 3.b.Önkormányzat 2016. félév.pdf
PDF ikon 3.c.Közös Hivatal 2016. félév.pdf
PDF ikon 3.d.Művelődési Ház 2016. félév.pdf
PDF ikon 3.e.Óvoda 2016. félév.pdf
Fájl 5_Előterjesztés Művház igazgató.docx
PDF ikon 5_Művház igazgató pály. Csapucha Katalin.pdf
PDF ikon 5_Művház igazgató pály. Nemeskéri Klára.pdf
PDF ikon 5_Művház igazgató pály. Szabó Ágnes.pdf
PDF ikon 5_Művház igazgató pály. Szük Norbert.pdf
Microsoft Office dokumentum ikonja 6.a_SZMSZ hivatal.doc
Microsoft Office dokumentum ikonja 6.b_Közszolgálati szabályzat hivatal.doc
Microsoft Office dokumentum ikonja 6_Előterjesztés szabályzatok felülvizsgálata.doc
Fájl 7_Előterjesztés Családorvosi beszámoló 2016.docx
PDF ikon 8_Beszámoló Tűzoltóparancsnokság.pdf
PDF ikon 9_Gyermekvédelem, bűnmegelőzés.pdf
Fájl 10_Előterjesztés pszichológus.docx
PDF ikon 10_Pszichológusi beszámoló.pdf
Fájl 11_Előterjesztés Pazgyera Ervin ingatlan kérelme.docx
PDF ikon 12_Pincefalu Egyesület kérelme.pdf
Fájl 13_Előterjesztés síkosságmentesítés.docx
PDF ikon 14_Előterj. Piliscsévi Sport Egyesület kérelme.pdf
Fájl 15_Iskolai nyílászárókról Maduda Ildikó levele, tájékoztatásul.docx
2016/09/29 Előterjesztés a Képviselő-testület 2016.09.29-i rendkívüli ülésének napirendi pontjához Microsoft Office dokumentum ikonja 2_Előterj. szociális célú tüzelő támogatás.doc
Fájl 3_Előterjesztés ASP csatlakozás.docx
Microsoft Office dokumentum ikonja 4_Előterj. Bursa Hungarica Felsőokt. ösztöndíjpály..doc
2016/08/30 Előterjesztés a Képviselő-testület 2016.08.30-i ülésének napirendi pontjaihoz Microsoft Office dokumentum ikonja 1_két_ülés_közötti.doc
Microsoft Office dokumentum ikonja 2_Előterjesztés az óvodavezetői pályázat elbírálásához.doc
PDF ikon 2_Intézményvezetői pályázat Juhászné Somogyi Éva.pdf
Microsoft Office dokumentum ikonja 3_Előterjesztés a gyermekek napközbeni ellátásáról szóló rendelet módosításáról.doc
Fájl Bölcsőde térítési díj rendelet.docx
PDF ikon Munkaért_7_Válaszlevél Vig Pálnak 2016.07.06 (1).pdf
PDF ikon Munkaért_7_Vig Pál 2. levele 2016.07.15..pdf
PDF ikon Munkaért_7_Vig Pál telekügye.pdf
Fájl Munkaért_8_Both Zoltán kérelme.docx
PDF ikon Munkaért_9_Vojczek Károly földfelajánlás.pdf
PDF ikon Munkaért_10_Kelemen György belterületbe vonás.pdf
PDF ikon Munkaért_11_Herháger József ingatlanügye.pdf
PDF ikon Munkaért_12_Szentesi Tamás ingatlanügye.pdf
PDF ikon Munkaért_13_Szmutni Ferenc ingatlanügye.pdf
Fájl Munkaért_14_Szmutni Ferenc közterület vásárlás.docx
Fájl MUNKAÉRTEKEZLET TÉMÁK.docx
2016/08/09 Előterjesztés a Képviselő-testület 2016.08.09-i rendkívüli ülésének napirendi pontjához Fájl 1_Előterjesztés Bölcsőde szakmai program-javított 2016-.docx
2016/07/11 Előterjesztés a Képviselő-testület 2016.07.11-i ülésének rendkívüli napirendi pontjához Fájl 3_sportpark_palyazathoz_eloterjesztes.docx
2016/06/21 Előterjesztés a Képviselő-testület 2016.06.21-i rendkívüli ülésének napirendi pontjához Fájl 2 Előterjesztés Bölcsődei szakmai program.docx
2016/05/31 Előterjesztés a Képviselő-testület 2016.05.31-i ülésének napirendi pontjaihoz Microsoft Office dokumentum ikonja 1_két_ülés_közötti.doc
PDF ikon 2_Rendőrségi beszámoló.pdf
Microsoft Office dokumentum ikonja 3_DTKT_társulási_megállapodás.doc
Fájl 4_Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egy. tagdíj.docx
Fájl 5_Bölcsődei szakmai program.docx
Microsoft Office dokumentum ikonja 5_MÁV együttműködési megállapodás minta.doc
PDF ikon Jkv_2016.05.31..pdf
2016/04/26 Előterjesztés a Képviselő-testület 2016.04.26-i ülésének napirendi pontjaihoz PDF ikon 1 ket_üles_közötti.pdf
PDF ikon 2.a.EI mód. 2015.12.31..pdf
PDF ikon 2.c.Költségvetési rendelet mellékletei Piliscsév 12.31..pdf
Fájl 2.b.Költségvetési rend.mód 2015.12.31..docx
Fájl 3.a.2015. éves besz.-PB.docx
PDF ikon 3.b.önkormányzat.pdf
PDF ikon 3.c.közös hivatal.pdf
PDF ikon 3.d.Műv.Ház.pdf
PDF ikon 3.e.óvoda.pdf
Fájl 3.f.2015. évi zárszámadási rendelet.docx
PDF ikon 3.g.zárszámadási rendelet mellékletei 2015.pdf
PDF ikon 4 Beszámoló belső ellenőr 2015.pdf
PDF ikon 5 Beszámoló - Dorogi Kistérségi Társulás 2015.pdf
PDF ikon 6 Beszámoló - Gyermekorvos 2015.pdf
PDF ikon 6a Beszámoló a Védőnő 2015.pdf
PDF ikon 7 Beszámoló - családsegítés Piliscsév 2015.pdf
PDF ikon 7a Beszámoló - gyermekjóléti szolg Piliscsév 2015.pdf
PDF ikon 8 Előterjesztés Műv Ház ig pályázata.pdf
PDF ikon 9 Előterjesztés Maduda Ildikó pályázat.pdf
PDF ikon 10 Előterjesztés melléklete - PÁIK tagint kiválása.pdf
PDF ikon 11a Előterjesztés - Piliscsévi Közös Önk. Hiv.- Alapító okirat tervezet.pdf
PDF ikon 11b Előterjesztés - Piliscsévi Óvoda - Alapító okirat tervezet.pdf
PDF ikon 11c Előterjesztés Kálmánfi B. Műv. H. - alapító okirat tervezet.pdf
PDF ikon 12 Előterjesztés - Önkormányzati SZMSZ - terv..pdf
PDF ikon 13a Gerecse Pilis Vizi Társulat tagi hozzájárulás.pdf
PDF ikon 13b Baksa Gergő, és Dimitrov Gábor ingatlan ügye.pdf
PDF ikon 13c ELŐTERJESZTÉS Horváth Elek.pdf
PDF ikon 13d ELŐTERJESZTÉS Both Zoltán.pdf
PDF ikon 13f Előterjesztés útkimérés.pdf
PDF ikon ELŐTERJESZTÉS Kutala József.pdf
2016/03/29 Előterjesztés a Képviselő-testület 2016.03.29-i ülésének napirendi pontjaihoz Microsoft Office dokumentum ikonja 0_meghivo.doc
Microsoft Office dokumentum ikonja 1_ket_üles_közötti.doc
Microsoft Office dokumentum ikonja 2_a_előterjesztés Közszolgálati szerződés folyékonyhulladék.doc
Microsoft Office dokumentum ikonja 2_b_előterjesztés Háztartási szennyvíz begyűjtésről rendelet.doc
Microsoft Office dokumentum ikonja 2_előterjesztés nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz.doc
Fájl 3_Előterjesztés a bölcsőde létrehozásához vogyi.docx
Fájl 4_előterjesztés lakossági földfelajánlások.docx
PDF ikon 4_előterjesztés melléklete.pdf
PDF ikon 5_előterjesztés melléklete.pdf
Microsoft Office dokumentum ikonja 5_előterjesztés Tóth-Kollár Eszter ingatlanvásárlás.doc
2016/02/09 Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. február 09-én tartandó ülésének napirendi pontjaihoz Microsoft Office dokumentum ikonja 0_meghivo.doc
Microsoft Office dokumentum ikonja 1_ket_üles_közötti.doc
Fájl 2 a Költségvetés szöveges ind. 2016.docx
PDF ikon 2 b Piliscsév Önkormányzat 2016..pdf
PDF ikon 2 c Közös Hivatal 2016..pdf
PDF ikon 2 d Műv.Ház 2016..pdf
PDF ikon 2 e Óvoda 2016..pdf
Fájl 2 f Költségvetési rendelet terv. Piliscsév 2016.docx
Microsoft Office dokumentum ikonja 3_A polgármester éves cafetéria-juttatásának meghatározása.doc
Microsoft Office dokumentum ikonja 4_Előterjesztés a polgármester szabadságolási tervéről.doc
Microsoft Office dokumentum ikonja 5_2016 évi közbeszerzési terv előterjesztés.doc
Microsoft Office dokumentum ikonja 6_Előterjesztés Gazdasági program.doc
Microsoft Office dokumentum ikonja 6_Piliscsév Gazdasági Program 2016-2019 tervezet.doc
Microsoft Office dokumentum ikonja 7_előterjesztés rendeletek felülvizsgálata.doc
Microsoft Office dokumentum ikonja 9_Előterjesztés_temetési_segély.doc
Fájl 10_Kálmánfi Béla Művelődési Ház bérleti díja.docx
Microsoft Office dokumentum ikonja 11_Előterjesztés torony.doc
Microsoft Office dokumentum ikonja 12_Előterjesztés Torda Molnár ildikó ingatlanvásárlás.doc
Microsoft Office dokumentum ikonja 13 a_Előterjesztés Sportöltöző közüzemi díjai.doc
Fájl 13 a_Megállapodás Sportöltöző közüzemi díjaira.docx
Microsoft Office dokumentum ikonja 13 b_Előterjesztés eü. személyzet költségcsökkentése.doc
PDF ikon 13 b_Magyar Orvosi Kamara levele.pdf
Microsoft Office dokumentum ikonja 13 c_Előterjesztés Egészségház költségmegosztása.doc
Microsoft Office dokumentum ikonja 13 c_Megállapodás Egészségház költségmegosztása.doc
Microsoft Office dokumentum ikonja 13 d_előterjesztés Társulási_megállapodás_mód.doc
Fájl 13 d_módosított_DTKT_társulási_megállapodás.docx
2016/01/21 Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. január 21-én tartandó rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz Microsoft Office dokumentum ikonja 0_meghívo.doc
Microsoft Office dokumentum ikonja 1_Előterjesztés együttműködés SZök.doc
Microsoft Office dokumentum ikonja 1a_egyuttmukodesi_megall_SZÖK.doc
Fájl 2_Vis maior Felhívás.docx
Microsoft Office dokumentum ikonja 2a_Vis maior közbesz szerződés tervezet.doc
Fájl 2b_Vis maior útmutató ajánlattevőknek nyilatkozatminták.docx
Microsoft Office dokumentum ikonja 2c_eljárást megindító dokumentum_Pcsév2.doc
Microsoft Office dokumentum ikonja 2d_felelősségi rend_Pcsév2.doc
Microsoft Office dokumentum ikonja 2e_összeférhetetlenségi és titoktartási_Pcsév2.doc
2015/12/08 Előterjesztések a Képviselő-testület 2015.12.08-án tartandó ülésének napirendi pontjaihoz Microsoft Office dokumentum ikonja 0_meghivo.doc
Microsoft Office dokumentum ikonja 1_ket_üles_közötti.doc
Fájl 2_2016 évi belső ellenőrzési terv.docx
PDF ikon 2a_Belső ellenőrzési terv 2016.pdf
Microsoft Office dokumentum ikonja 3_MUNKATERV 2016 tervezet.doc
Microsoft Office dokumentum ikonja 4_Rendezvényterv 2016 tervezet.doc
PDF ikon 4a_munka és rendezvényterv.pdf
Microsoft Office dokumentum ikonja 5_Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.doc
Microsoft Office dokumentum ikonja 6_Települési hulladék rendelet.doc
Microsoft Office dokumentum ikonja 7_Középtávú együttműködési megállapodás-Piliscsév TDM.doc
Fájl 8_Vis maior közbeszerzés.docx
PDF ikon 8a_Vis maior közbeszerzés árajánlatok.pdf
Fájl 9_Együttműködési megállapodás.docx
PDF ikon 10a_Kormanyablak beszamolo.pdf
Fájl 10b_Alapellátó rendelet.docx
Fájl 10b_térségi szociális térítési díj rendelet.docx
Microsoft Office dokumentum ikonja 10c_előterjesztés családsegítő hozzájárulás.doc
Microsoft Office dokumentum ikonja SZEKB javaslat 2016 evi munkatervhez.doc
2015/11/27 Előterjesztések a Képviselő-testület 2015.11.27-én tartandó rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz Microsoft Office dokumentum ikonja 0_meghivo.doc
Microsoft Office dokumentum ikonja 1._családseg és gyermekj szolg.doc
Microsoft Office dokumentum ikonja 2_társulási megállapodás mód.doc

Oldalak

Pinizsi | Horváth | Zoltán

PCsev Design, Supervisor by ES-World

Copyright © 2012. All Rights Reserved.